Paramedische zorg

Indien hiertoe aanleiding is, kunt u voor, tijdens en na de behandeling in consult bij:

Diëtiste

De diëtiste inventariseert uw voedingstoestand en zal advies geven om zowel voor, tijdens als na de behandeling uw voedingstoestand te optimaliseren. Optimale voeding levert namelijk een positieve bijdrage aan uw algehele conditie en bevordert uw herstel.

Logopediste

De logopediste geeft begeleiding bij slikproblemen en problemen met spreken. Daarnaast voert zij in overleg met de KNO-arts ook gehoortesten uit die noodzakelijk zijn bij chemotherapeutische behandelingen die gehoorschade kunnen veroorzaken.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut helpt u bij het verbeteren, herstellen of behouden van het lichamelijk functioneren. Als gevolg van de ziekte of de behandeling kunt u problemen ondervinden bij het bewegen van met name nek en schouder. Dit kan bijvoorbeeld komen door pijn, conditieverlies, zenuwbeschadiging, bewegingsbeperkingen of oedeem (vochtophoping).

Maatschappelijk werk

De maatschappelijk werkster biedt persoonlijke begeleiding bij verwerkingsprocessen, het omgaan met de ziekte en behandeling en de beperkingen die dat met zich mee kan brengen en de herstelperiode na de behandeling. Tevens bemiddelt en adviseert zij bij verwijzing naar andere instanties buiten het ziekenhuis en biedt materiële hulpverlening, gerelateerd aan ziekte en behandeling.

Psychische hulp

De psycholoog of psychiater bieden u ook persoonlijke begeleiding bij verwerkingsprocessen, het omgaan met de ziekte en behandeling en de beperkingen die dat met zich mee kan brengen. De psychiater kan ook in overleg met u medicijnen voorschrijven, ter ondersteuning.

Herstel en balans

Revalidatieprogramma Herstel en Balans is een landelijk programma dat zich richt op kankerpatiënten die de behandeling (bijna) hebben afgerond. Tijdens het programma komt zowel het fysiek als psychosociaal revalideren aan bod.

Thuiszorg

Tijdens of na de behandeling in het MST kan het zijn dat u hulp nodig heeft bij de dagelijkse zorg thuis, zoals lichaamsverzorging, eten en boodschappen doen. Het is belangrijk om hier tijdig over na te denken en eventuele voorbereidingen te treffen. U kunt van tevoren afspraken maken met uw partner, kind, familie, vrienden of een goede buur. Het kan zijn dat de mantelzorg onvoldoende is en er aanvullende zorg nodig is. U bent dan aangewezen op professionele zorg, zoals thuiszorg.

Transferverpleegkundigen

Wanneer tijdens opname blijkt dat u na ontslag verzorging thuis of elders nodig heeft, kunnen de transferverpleegkundigen dit voor u regelen. Zij doen dit in overleg met u en uw naasten en in samenwerking met andere betrokken disciplines.

Waar bent u naar op zoek?