Voor professionals

Het doel van het Hoofd-halscentrum Twente-Utrecht is om patiënten met een afwijking in het hoofd-halsgebied goed en snel te diagnosticeren, te behandelen en te vervolgen. De multidisciplinaire aanpak in de kliniek leidt tot een intensieve uitwisseling van kennis en kunde tussen specialisten van uiteenlopende disciplines, wat de behandeling ten goede komt.

Patiënten kunnen binnen enkele werkdagen in het Hoofd-halscentrum Twente-Utrecht terecht voor een eerste afspraak. Tijdens dit bezoek vindt anamnese plaats en wordt zo nodig en zo mogelijk een biopt afgenomen. Ook worden afspraken gemaakt voor screening van de patiënt (denk aan CT, Echo geleide punctie, MRI, PET).

Zo snel mogelijk na het eerste bezoek vinden alle onderzoeken plaats. Wanneer alle uitslagen bekend zijn, wordt de patiënt gezien en besproken door de hoofd-hals werkgroep, bestaande uit verschillende specialisten (kaakchirurg, radiotherapeut, algemeen chirurg, KNO-arts, plastisch chirurg en op afroep maxillo faciale prothetist en internist oncoloog). Op basis van de uitkomsten van deze bespreking wordt een voorlopig behandelplan opgesteld. Iedere patiënt en het behandelplan wordt ook via videoconferentie besproken met het UMCU. Hiervoor is het soms nodig om patiënten in te sturen naar het UMCU te Utrecht. Tijdens de videoconferentie wordt het definitieve behandelplan bepaald. Het behandelplan wordt ’s middags met de patiënt besproken. De behandeling vindt plaats volgens de richtlijnen van de NWHHT. Deze richtlijnen zijn landelijk vastgesteld.

Wanneer de patiënt is geopereerd en de PA uitslag nadien bekend is, wordt de patiënt nogmaals besproken met het UMCU. Het vervolgtraject wordt hier bepaald en dezelfde dag nog met de patiënt besproken. U kunt voor patiënten die u doorverwijst naar het hoofd-halscentrum Twente via het secretariaat kaakchirurgie een afspraak maken (053) 487 2720 of via e-mail naar hoofdhalscentrumtwente@mst.nl.

Waar bent u naar op zoek?