Ouderengeneeskunde

Ouderengeneeskunde is het medisch specialisme voor (kwetsbare) ouderen. Het is een specialisatie binnen de Interne geneeskunde.

Oudere mensen hebben vaak meerdere klachten tegelijkertijd, vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, geestelijke en sociale problematiek. De klachten kunnen het alledaags functioneren beïnvloeden. Soms is het moeilijk een ziekte te herkennen. In dat geval kan de internist-ouderengeneeskunde worden gevraagd om onderzoek te doen.

Wat doet een Internist-ouderengeneeskunde?

Een internist-ouderengeneeskunde onderzoekt uitgebreid uw klachten en maakt een overzicht van de problemen en onderliggende ziektes. Daarna wordt samen met u bekeken wat er gedaan kan worden om de problemen te verhelpen of te verminderen. Voorbeelden van problemen/klachten zijn: vermoeidheid, afvallen, minder goed lopen, vallen, verwardheid, somberheid, angst of nervositeit, geheugenproblemen, pijn, minder zelfstandig voor uzelf kunnen zorgen en toenemende afhankelijkheid. De internist-ouderengeneeskunde zal ook altijd kritisch uw medicatie bekijken en beoordelen of hierin een verbetering mogelijk is. De internist-ouderengeneeskunde werkt in een multidisciplinair team. Dit betekent dat u bij uw polibezoek niet alleen de medisch specialist spreekt, maar ook de verpleegkundig specialist en de doktersassistente.

Ouderengeneeskunde tijdens uw opname in het ziekenhuis

Bij vrijwel ieder specialisme binnen het ziekenhuis worden (kwetsbare) ouderen behandeld. Het is niet wenselijk of nodig dat alle ouderen door een internist-ouderengeneeskunde worden behandeld.

In sommige situaties is het tijdens een ziekenhuisopname wel zinvol dat de hulp van de internist-ouderengeneeskunde wordt ingeroepen. U zult dan bezocht worden door een arts of verpleegkundig specialist van het ouderengeneeskunde team. Zij zullen adviezen geven aan uw hoofdbehandelaar.

Verpleegafdeling ouderengeneeskunde

Binnen MST is er geen aparte afdeling ouderengeneeskunde omdat ons doel is de zorg voor kwetsbare ouderen op alle afdeling te optimaliseren. Op de afdeling interne geneeskunde zijn de internisten-ouderengeneeskunde wel hoofdbehandelaar van de patiënten die in een ander ziekenhuis wellicht opgenomen zouden zijn op de afdeling geriatrie. Welke internist hoofdbehandelaar is, hangt af van de problemen waarmee een patiënt wordt opgenomen.

Wat kunt u zelf doen om vallen te voorkomen?

In deze video ziet u wat u zelf kunt doen om vallen tijdens een opname zoveel mogelijk te voorkomen. Ook wordt u geattendeerd op factoren vanwege ziekte (maar ook vanuit de omgeving) die het valrisico verhogen. Deze video helpt na te gaan welke factoren en risico’s bij u aanwezig zijn. U krijgt een aantal adviezen om het risico op vallen tijdens een opname te verminderen. Hoe eerder u de gevaren aanpakt, hoe sneller het risico op vallen afneemt.

Waar bent u naar op zoek?