Uw bezoek aan de polikliniek ouderengeneeskunde

U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar de polikliniek ouderengeneeskunde. Naar aanleiding van de verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist wordt bekeken bij welk spreekuur u verwacht wordt. De doktersassistente neemt daarover telefonisch met u contact op. Daarna ontvangt u thuis een bevestiging van de geplande afspraak middels een brief.
Indien een familielid of iemand anders de afspraak regelt kan deze persoon ook het contactpersoon zijn. Dit kunt u de huisarts vragen in de verwijsbrief te schrijven of zelf aangeven op de polikliniek.

Uw eerste bezoek

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de polikliniek ouderengeneeskunde (E16). De duur van uw eerste bezoek aan de polikliniek hangt af van de reden waarvoor u komt en kan varieren van 30 minuten tot 2 uur. Het kan zijn dat u voor het polikliniekbezoek een aantal onderzoeken moet ondergaan, zoals bloed prikken, urineonderzoek,een röntgenfoto of hartfilmpje. In de uitnodiging staat hoe lang uw bezoek duurt en of u van een dergelijk onderzoek van tevoren moet laten doen. Als u nuchter moet zijn voor het bloedonderzoek dan staat dit er bij vermeld. Meestal is dit niet nodig.

Wij raden u aan om iemand uit uw naaste familie- of vriendenkring mee te nemen, bijvoorbeeld partner, kind, vriend(in) of een verzorgende. Wij raden u aan om gemakkelijk zittende kleding te dragen. Tijdens het eerste bezoek vindt een uitvoerig gesprek met u plaats en een lichamelijk onderzoek Regelmatig vragen we u om een geheugentest te doen en nemen bij u een aantal vragenlijsten af. Een deel van het onderzoek wordt gedaan door een doktersassistent. Aan het einde van het onderzoek bespreekt de arts met u en uw naaste de uitslagen (tot dan toe) en het voorstel voor eventueel verder onderzoek en/of behandeling. Indien nodig wordt u uitgenodigd voor een tweede polibezoek.

Afhankelijk van de aard en ernst van de problemen zal naar oplossingen worden gezocht. Oplossingen kunnen veranderingen van medicijnen zijn of medische adviezen, maar ook adviezen voor het dagelijkse leven of aanbevelingen voor deskundige hulp, zorg en opvang. Uw huisarts ontvangt een schriftelijk verslag van de resultaten van onderzoek en de aanbevelingen. Indien u wilt kunt u met uw huisarts deze resultaten nog eens bespreken.

Bij u eerste bezoek neemt u mee:

  • Een recent overzicht van medicijnen die u gebruikt, vermeld ook gebruik van zalven en medicijnen die u bij de drogist koopt.
  • Eventueel uw bril en/of gehoortoestel
  • Eventueel een loophulpmiddel zoals wandelstok of rollator
  • Het zorgdossier van de thuiszorg, indien aanwezig
  • Identificatiebewijs: een paspoort of rijbewijs
Waar bent u naar op zoek?