Nuttige websites ouderengeneeskunde

http://www.ciz.nl/
als U zorg moet regelen
http://www.ouderenzorg.startpagina.nl/
Ouderenzorg startpagina
http://www.vanhemertprodukties.nl/
http://www.kenniscentrum-ouderen.nl/
Nederlands Instituut voor Gerontologie, nu Kenniscentrum Ouderen van Vilans: veel informatie over alles wat met veroudering te doen heeft, een bibliotheek etc.
http://www.ouderenpsychiatrie.nl/
Nederlands kenniscentrum ouderenpsychiatrie
www.zorgmediatheek.nl/
Informatie over ouderenzorg in Nederland. Gepresenteerd door zorgmediatheek, een informatie- en documentatiecentrum voor wonen, zorg en werken.
http://www.knmg.nl/
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG)
http://www.uniekbo.nl/
Katholieke ouderenbond
http://www.anbo.nl/
50 plus bond
http://www.innovatiekringdementie.nl/
IDé, de Innovatiekring Dementie probeert de kwaliteit van leven bij dementie te verbeteren middels het verzamelen en publiceren van de laatste wetenschappelijke inzichten en het tonen van positieve praktijkvoorbeelden. Inspirerend en in begrijpelijke taal. Lees hier ook over de speciale campagne (Ik hou vast) voor meer bewegingsvrijheid en niet-fixeren.
http://www.gerionne.nl/
GeriOnNe is een landelijke stichting die uw aandacht vraagt voor de specifieke problematiek van oudere kankerpatiënten.
http://www.ouderenorganisaties.nl/
CSO, koepel van samenwerkende ouderenorganisaties
http://www.senioren.nl/
www.ouderenwegwijs.nl
http://www.dementia.nl/
Deze site is bedoeld voor alle betrokkenen van mensen met een dementie syndroom.Van mantelzorger tot professional. De missie van dementia.nl is om actuele kennis omtrent dementie te verzamelen en te delen.
http://www.alzheimer-nederland.nl/
Onder de naam Alzheimer Nederland werken het landelijke bureau en de bijna veertig regionale afdelingen samen om patiënten en familieleden ondersteuning te bieden en voorlichting te geven. Onze organisatie werkt nauw samen met regionale en landelijke zorginstellingen.
http://www.nvkg.nl/patienten/
de site van de wetenschappelijke beroepsvereniging van klinisch geriaters (Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie) waarop uitgebreide informatie en sites voor patiënten, mantelzorgers en hulpverleners te vinden is.

Waar bent u naar op zoek?