Gespecialiseerde GGZ

De geestelijke gezondheidszorg is in ontwikkeling. Binnen de GGZ is een scheiding aangebracht in 3 delen:

  • De huisartsenzorg met de praktijkondersteuner huisarts GGZ. Dit betreft onderzoek naar de ernst van uw klachten en voorlichting. Bij lichte problematiek kan de de praktijkondersteuner u in een aantal gesprekken begeleiden. Voor matige en ernstige problematiek zult u worden doorverwezen.
  • De basis GGZ. Deze vorm van zorg wordt vanaf 2014 ingezet en is een uitbreiding van de huidige eerste lijnspsychologie. Binnen de basiz GGZ vindt screening, probleemverkenning en diagnostiek plaats vóór een eventuele verwijzing op grond van een psychiatrische stoornis. Ook vindt behandeling van licht tot matige problematiek plaats binnen de basis GGZ.
  • Gespecialiseerde GGZ. Dit is de zorg die op een polikliniek, 24-uurs opnameafdeling en deeltijdbehandeling wordt gegeven. Hier kunt u terecht met meer complexe psychiatrische problematiek. Voor de gespecialiseerde GGZ zal het eigen risico in rekening worden gebracht.

Binnen de afdeling psychiatrie van het Medisch Spectrum wordt alleen zorg geboden in de gespecialiseerde GGZ.

Waar bent u naar op zoek?