GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Dit model wordt gebruikt als professionele standaard door alle GGZ instellingen.

De afdeling psychiatrie van het MST beschikt ook over een dergelijk kwaliteitsstatuut. In dit statuut staat aangegeven hoe onze zorg is ingericht op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Het statuut zorgt ervoor dat wij de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste hulpverlener kunnen aanbieden.
Dit statuut is vanaf 2017 openbaar voor een ieder en is te vinden via de link in het rechtermenu.