Vragenlijsten

Wij willen de best passende zorg voor uw. Daarom willen wij bij al onze patiënten weten of de behandeling ook daadwerkelijk effect heeft. Om die reden vragen wij u een vragenlijst in te vullen aan het begin van de behandeling. Tijdens de behandeling krijgt u dit verzoek mogelijk nog een aantal maal en ook bij het beëindigen van de behandeling wordt u gevraagd om de vragenlijst in te vullen. Op deze manier meten we of uw behandeling helpt. Het regelmatig meten en verzamelen van gegevens geeft inzicht in het verloop en resultaat van de behandeling. Zowel voor de behandelaar als voor u. De behandelaar kan namelijk de uitkomsten met u bespreken zodat ook voor u inzichtelijk wordt wat het effect van de behandeling is.

Deze methode van het meten en verzamelen van gegevens noemen wij ROM (Routine Outcome Monitoring). In het kader van ROM wordt niet alleen het effect van de geboden zorg gemeten, maar ook de tevredenheid van u over de geleverde zorg. Er zijn verschillende vragenlijsten die wij gebruiken binnen de behandeling.

Vragenlijst Doel Frequentie
SQ-48 Onderzoek naar
behandelresultaten
Aanvang behandeling

3 maanden in behandeling

Einde behandeling

CQ-index Patiënttevredenheid Einde behandeling
Specifieke lijsten voor
ziektebeelden

Hoe gaat dit in z’n werk?
De vragenlijst ontvangt u, wanneer mogelijk, via uw e-mailadres. Om die reden wordt bij aanvang van de behandeling gevraagd om uw e-mailadres. Wanneer u zelf niet over een e-mailadres beschikt kan gevraagd worden naar een e-mailadres van een familielid of naaste. Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met uw e-mailadres en zullen hem alleen voor dit doeleinde gebruiken.
Het heeft de voorkeur om de lijst digitaal in te laten vullen om meerdere redenen. Via het digitale systeem waarin de vragenlijsten worden afgenomen zijn de gegevens sneller bij ons terug en kunnen we de gegevens ook sneller meenemen in de behandelafspraken. Daarnaast heeft u thuis alle rust en tijd om de vragenlijst in te vullen.
Wanneer u gaat starten met een groepsbehandeling dan wordt de vragenlijst bij het begin en bij het einde van groepsbehandeling aan u toegestuurd per e-mail.

Waar bent u naar op zoek?