Opvragen Beeldmateriaal

Opvragen van beelden, gemaakt op de afdeling Medische Beeldvorming, die door een cliënt zelf of een externe verwijzer (arts buiten MST) worden opgevraagd kan alleen nog d.m.v. een machtiging.

Vanaf 22 oktober 2018 worden de medische beelden digitaal aangeboden.

In geval wij niet kunnen controleren of een beroepsbeoefenaar/externe partij rechtstreeks bij de behandeling van de cliënt betrokken is, delen wij alleen persoonsgegevens van onze cliënten indien betrokkene daar toestemming voor heeft gegeven middels een machtiging.

Voor de machtiging geldt:

Kinderen tot 12 jaar Schriftelijke toestemming van beide ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) vereist
Kinderen tussen 12 en 16 jaar Schriftelijke toestemming van zowel cliënt als diens ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) vereist
Personen vanaf 16 jaar Schriftelijke toestemming cliënt vereist

Lijst aanvraagformulieren

Er zijn een aantal zaken waar u rekening mee moet houden:

  • Cliënt dient een machtiging te ondertekenen waarbij deze akkoord gaat dat gemaakte beelden en evt. aanvullende informatie met u gedeeld worden.
  • Om het beeldmateriaal te kunnen inzien wordt online ingelogd op http://medischebeelden.mst.nl. De code voor het inloggen ontvangt u in een brief .
  • Cliënten dienen de brief altijd af te halen bij het Patiënten Service Centrum (na 2 dagen). De brief wordt niet verzonden.

Afdeling Patiënten Service Centrum, route C02
Koningsplein 1, Enschede

  • Bij het afhalen moet een ID-bewijs getoond worden.
  • Cliënten kunnen iemand machtigen voor het afhalen van de brief. Ook dan dient wel het ID-bewijs van de cliënt waarvoor de beelden zijn, getoond te worden.
  • Onvolledig ingevuld aanvraagformulier zonder machtiging van de cliënt en BSN, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Beeldmateriaal kan opgevraagd worden door het aanvraagformulier volledig in te vullen, te printen en te ondertekenen. U kunt het volledig ingevulde formulier op twee verschillende manieren verzenden:

  1. Mail naar: radiologie@mst.nl
  2. Per post sturen naar:

Medisch Spectrum Twente
t.a.v. afdeling medische beeldvorming, route D15
Postbus 50 000
7500 KA Enschede

Onvolledig ingevuld aanvraagformulier zonder machtiging van de cliënt en BSN, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Waar bent u naar op zoek?