Bezoek aan de Spoedeisende Hulp

Wat neem ik mee?

Indien mogelijk neemt u bij uw bezoek aan de Spoedeisende Hulp het volgende mee:

  • geldig legitimatiebewijs, bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs;
  • bewijs van inschrijving van uw zorgverzekeraar of uw zorgpas;
  • actueel medicatieoverzicht (of uw medicatie), verkrijgbaar bij uw apotheek;
  • denkt u opgenomen te moeten worden, dan is het handig om toiletartikelen, ochtendjas, pantoffels en nachtkleding mee te nemen.

Als u bijvoorbeeld bent veranderd van zorgverzekeraar of bent verhuisd, dan verzoeken wij u dit voorafgaand aan uw afspraak te laten wijzigen bij de receptie in de centrale hal.

De gang van zaken

Op de Spoedeisende Hulp wordt u gezien door een Spoedeisende Hulp verpleegkundige en een arts. Dit kan een Spoedeisende Hulp arts zijn, arts-assistent (wel of niet in opleiding voor diverse specialismen) of diverse andere specialisten. Soms wordt u eerst beoordeeld door een co-assistent die vervolgens overlegt met één van de artsen.

Infographic hoe een SEH werkt
Klik op de afbeelding om te zien hoe een SEH werkt

Triage

Het team op de afdeling Spoedeisende Hulp probeert u zo snel mogelijk te helpen. Het kan echter voorkomen dat u moet wachten. En soms worden mensen die later arriveren eerder geholpen dan u. Dit kan komen doordat er meerdere mensen rond dezelfde tijd zijn binnengekomen en/of er patiënten zijn die ernstig(er) ziek of gewond zijn. Kort na binnenkomst wordt u gezien door een triageverpleegkundige. Deze verpleegkundige beoordeelt hoe lang je veilig kunt wachten om gezien te worden door een arts (triage). Patiënten met een hogere urgentie worden eerst geholpen.

Triage in beeld. Elke patiënt krijgt een kleur. De kleur bepaalt de wachttijd.
De kleuren die aan patiënten toegekend kunnen worden. De kleur bepaalt hoe snel iemand wordt geholpen.

U wordt geholpen door de specialist die deskundig is op het gebied van uw aandoening. Afhankelijk van uw aandoening en de ernst ervan, zult u dus eerder of later worden behandeld dan andere patiënten.

Lees meer over triage. 

Onderzoeken

De arts bepaalt of een onderzoek nodig is. Voor een aantal onderzoeken moet u nuchter blijven. Tijdens het wachten kunt u daarom beter niets eten en drinken; overleg hierover eerst met de Spoedeisende Hulp verpleegkundige. Het kan zijn dat er tijdens het wachten alvast onderzoeken worden verricht, zoals laboratoriumonderzoek en een foto.

Ontslag of opname

Nadat u gezien bent door een arts en de behandeling op de Spoedeisende Hulp is afgerond, gaat u naar huis of wordt u opgenomen. Indien u opgenomen wordt, komt u op de Acute Opname Afdeling te liggen. De behandelend arts schrijft een brief voor uw huisarts zodat deze op de hoogte is van uw bezoek aan de Spoedeisende Hulp. Als u naar huis mag, krijgt u zo nodig een afsprakenbriefje mee voor de polikliniek en/of recept en eventueel een aanvullende informatiefolder.

Kinderen op de Spoedeisende Hulp

Er wordt geprobeerd om kinderen op de Spoedeisende Hulp voorrang te geven. Wij vinden de veiligheid en het welbevinden van kinderen zeer belangrijk. Daarom werken we volgens een vaststaand protocol. Dat betekent onder andere dat we alle kinderen tot vier jaar volledig lichamelijk onderzoeken, ongeacht het letsel of de aandoening. Er is op de Spoedeisende Hulp een behandelkamer ingericht speciaal voor kinderen.

SEH Zorg app

Heeft u na uw bezoek aan de SEH nog vragen, bekijk dan eens de informatie op de website www.sehzorg.nl of download de SEH zorg App. Op deze website en applicatie vindt u informatie over verschillende aandoeningen die veel voorkomen op de Spoedeisende Hulp. Zo kunt u na uw bezoek aan de SEH thuis alles rustig nalezen.

Waar bent u naar op zoek?