Lewy Body dementie

 

Deze vorm van dementie dankt haar naam aan de zogenaamde Lewy Bodies (lichaampjes) die voorkomen in de hersencellen van mensen die aan deze vorm van dementie lijden. Dit is een abnormale inkapseling van eiwitbevattend kapitaal. Bij deze vorm van dementie komen net als bij de ziekte van Alzheimer, geheugen en spraakstoornissen voor. Daarnaast kenmerkt de ziekte zich door:

  • Aandachtsstoornissen
  • Vertraagd denken
  • Handelen
  • Minder mentale flexibiliteit

De eerste klachten zijn vaak psychiatrische symptomen, zoals verwardheid, visuele hallucinaties (dingen zien die er niet zijn) en veranderingen in gedrag. Typerend is het schommelende verloop in geestelijk functioneren, soms kunnen mensen heel helder zijn en dit kan van uur tot uur en van dag tot dag veranderen. Ook typisch is het voorkomen van Parkinson verschijnselen, zoals:

  • stijfheid
  • traagheid
  • gebogen postuur
  • afwijkende manier van lopen

Meer weten over Lewy body dementie? Kijk dan op Stichting Alzheimer Nederland.

Waar bent u naar op zoek?