Revisie Totale Heupprothese

Wat is een revisie operatie?

Wanneer een heupprothese problemen geeft, is het soms noodzakelijk om opnieuw een operatie te verrichten waarbij een deel of de gehele prothese vervangen dient te worden. Deze hersteloperatie wordt een revisie operatie genoemd.

De gemiddelde tevredenheid na het plaatsen van een heupprothese is ongeveer 90%. Ondanks dit mooie resultaat is dus helaas niet iedereen tevreden. Indien u klachten van uw heupprothese heeft, is het altijd verstandig om contact op te nemen met uw orthopeed. Soms hebben de klachten een onschuldige oorzaak en gaan ze vanzelf over. In andere gevallen kunnen de klachten een teken zijn van het niet goed functioneren van de heupprothese. In dat laatste geval zijn er meestal zijn nog diverse behandelingen mogelijk. Een van deze behandelingen betreft het gedeeltelijk of volledig verwijderen van de heupprothese. Een revisie is een grote operatie welke ingrijpend kan zijn voor de patient. Binnen de vakgroep orthopedie van het MST zijn er enkele ervaren orthopeden die zich gespecialiseerd hebben in het “reviseren” van een niet goed functionerende prothese.

Oorzaken

Er zijn vele oorzaken die kunnen leiden tot het niet goed functioneren van een kunstheup. Globaal kunnen de oorzaken ingedeeld worden in klachten die direct na de operatie aanwezig zijn, of die later ontstaan. De oorzaken van klachten van een prothese die recent geplaatst is, kunnen zijn: infectie, instabiliteit en het uit de kom gaan (luxatie) van de prothese of een breuk van een bot rondom de prothese. De oorzaken van klachten bij een heupprothese die lang geleden geplaatst is en eerder naar tevredenheid functioneerde kunnen zijn: Slijtage van de prothese, hierdoor kan loslating van de prothese en botverlies rondom de prothese ontstaan. Omdat bovengenoemde problemen ook gecombineerd voor kunnen komen is het soms een uitdaging om de exacte oorzaak te achterhalen. Het is daarom van groot belang dat er zorgvuldig wordt gekeken door een gespecialiseerde orthopeed en daarmee de kans op succes van een revisie operatie zo goed mogelijk kan worden voorspeld.

Klachten en symptomen

  • Pijn

Pijn is een veel voorkomende klacht. Pijn kan aanwezig zijn in de lies, bil of bovenbeen. Soms is pijn aanwezig in rust of juist bij belasten. Ook kan pijn ontstaan bij heffen van het been. Er zijn vele oorzaken die pijn kunnen geven. Bekende oorzaken zijn: loslating van de prothese, slijtage van het kunstgewricht of een afwijkende stand van de afzonderlijke prothesedelen.

  • Infectie

Bij een infectie is er roodheid, zwelling en pijn rond de wond. Soms is er afvloed van pus en heeft de patiënt koorts. Indien de verdenking op een infectie bestaat moet direct contact gezocht worden met uw orthopeed. In de meeste gevallen geldt dat een vroegtijdige behandeling van een geïnfecteerde heupprothese, een grotere kans heeft op succes en behoud van de prothese. Soms echter is het noodzakelijk om het kunstgewricht eerst volledig te verwijderen. Op deze wijze kan de infectie effectief bestreden worden zodat later meestal weer een prothese opnieuw kan worden geïmplanteerd. Behandeling van een geïnfecteerde prothese kan een fysiek en emotioneel zwaar proces voor de patiënt zijn. De samenwerking tussen verschillende disciplines binnen het ziekenhuis is dan ook noodzakelijk. Het MST kent een intensieve en goede samenwerking tussen deze disciplines.

  • Instabiliteit en luxatie

Instabiliteit kan leiden tot het uit de kom gaan (luxatie) van de prothese. Dit kan gebeuren bij diep buigen, bijvoorbeeld bij het opstaan uit een lage stoel of diep hurken. Naast hevige pijn kan de patiënt dan niet meer op het been staan. De kunstheup moet in het ziekenhuis onder verdoving weer in de kom worden getrokken. Indien het luxeren van de heup vaker voorkomt kan een hersteloperatie worden uitgevoerd. Deze hersteloperaties zijn in de meeste gevallen succesvol.

Diagnose en onderzoek

Om de oorzaak van uw klachten te kunnen achterhalen zal uw orthopeed u eerst zien op de polikliniek. Naast diverse vragen m.b.t. de klachten zal er ook een lichamelijk onderzoek worden uitgevoerd. Vervolgens zullen er diverse onderzoeken plaatsvinden. U moet dan denken aan röntgenfoto’s en een bloedonderzoek. In sommige gevallen wordt er ook een CT-scan of botscan gemaakt. Aan de hand van bovenstaande is de orthopeed in de meeste gevallen in staat om de oorzaak van uw klachten te vinden. Als er reden is om te opereren zal de orthopeed dit uitvoerig met u bespreken.

Behandeling

Bij een revisie van uw heupprothese wordt doorgaans een of meerdere componenten van de prothese worden vervangen. Soms gaat het alleen om de kom (cup) of de steel, soms ook om de gehele prothese.

Waar bent u naar op zoek?