Ziekte van Alzheimer

De meest voorkomende vorm van dementie op oudere leeftijd is de ziekte van Alzheimer. 60-70% van de patiënten met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. De ziekte openbaart zich in het begin met geheugenproblemen. Daarnaast worden ook andere aspecten van het functioneren aangetast als:

  • Oriëntatie
  • Praktisch handelen
  • Taalproblemen
  • Moeite met herkenning

Ook kunnen er veranderingen in het karakter voorkomen zoals:

  • Prikkelbaarheid
  • Achterdocht
  • Verminderd initiatief

Na verloop van tijd worden de symptomen erger, waardoor het zelfstandig functioneren moeilijk kan worden. Waardoor de ziekte van Alzheimer ontstaat is nog onduidelijk. Wel zijn er typische veranderingen in het brein, zogenaamde seniele plaques en tangles (neerslaan van eiwit waardoor zenuwcellen afsterven).

Waar bent u naar op zoek?