Heupprothese

Bij slijtage van het kraakbeen volstaan in eerste instantie medicijnen (ontstekingremmers) en fysiotherapie. Maar als de pijn elke beweging in de heup onmogelijk maakt, kan een heupprothese de oplossing zijn.

Omdat een prothese een beperkte levensduur heeft (gemiddeld 10 – 15 jaar), wordt de operatie bij mensen jonger dan 60 jaar zo lang mogelijk uitgesteld.

In figuur 2 ziet u de onderdelen van een totale heupprothese. De orthopedisch chirurg plaatst de kom in het bekken en de steel komt in het dijbeen; dit ziet u in figuur 3.
De figuren geven geen informatie over de gebruikte materialen. Dergelijke informatie vindt u op de website www.mijnheupprothese.nl.

Figuur 2: De onderdelen van een heupprothese.

Figuur 3. Na de operatie: zo ziet het nieuwe heupgewricht eruit.

Hoe lang duurt het herstel?
Had u een dijbeenhalsbreuk, dan kunt u erop rekenen dat u uw heup na de revalidatie- en herstelperiode weer kunt gebruiken als voor de breuk. In totaal duurt deze periode ongeveer een jaar.

Had u last van gewrichtsartrose, dan zal de pijn in uw heup direct na de operatie al sterk verminderen. Soms is uw heup de eerste maanden nog enigszins gevoelig door de ingreep. Deze veranderingen in gevoel hebben invloed op uw manier van lopen. Uw spieren hebben tijd nodig zich aan de nieuwe situatie aan te passen.

Na een jaar is meer dan 90 procent van de patiënten tevreden over het resultaat.

Wat is de levensduur van een heupprothese?
De levensduur van een heupprothese is onder meer sterk afhankelijk van uw activiteiten: hoe actiever u bent, hoe korter de prothese meegaat. Zware lichamelijke inspanning en sporten kunnen de levensduur beperken. Vraag hierover advies aan uw orthopedisch chirurg.

Is een heupprothese te vervangen?
De kunstheup is eventueel te vervangen. Dat vergt een grotere operatie. Slijtage van het materiaal komt in zeer geringe mate voor. De levensduur van de prothese wordt in het algemeen beperkt doordat een van de onderdelen los gaat zitten. De kans hierop is wisselend: soms gebeurt het pas na tien of vijftien jaar, soms helemaal niet. U moet daarom uw leven lang elk jaar of om de twee jaar op controle komen. Een belangrijk onderdeel van deze controle is een röntgenfoto van de heup.

U krijgt een heupprothese. Wat betekent dat voor u?
De voorbereiding op de operatie
Voor de opname in het ziekenhuis gaat u meestal naar het spreekuur van de anesthesioloog (de dokter die bij u de verdoving verzorgt). Behalve bloed- en urineonderzoek wordt zonodig een hartfilmpje en een longfoto gemaakt. Soms schrijft de specialist al vóór de operatie fysiotherapie voor, zodat u met krukken leert lopen. In overleg met de orthopedisch chirurg kiest u een heupprothese: er zijn verschillende typen die ieder op een andere manier worden vastgezet. De operatie gebeurt onder gehele narcose of plaatselijke verdoving. Plaatselijke verdoving kan worden gecombineerd met een slaapmiddel, waardoor u weinig of niets van de operatie merkt. Bij opname kunt u uw keuze bespreken.

De operatie
De operatie duurt twee tot drie uur. Bij de operatie wordt de heupkop verwijderd. In de heupkom wordt een kom van kunststof of metaal (zie figuur 3) geplaatst. Hierna zet de chirurg in het bovenbeen een metalen pen waarop een kop is vastgemaakt die precies in de kom past. Het gehele heupgewricht wordt dus vervangen door een kop en kom die precies in elkaar passen. U krijgt voorafgaand aan de operatie en dan tot 24 uur erna antibiotica om de kans op infectie te verkleinen.

Na de operatie
U gaat naar de uitslaapruimte, waar u de eerste uren intensieve controle krijgt. Sommige patiënten zijn na de ingreep enigszins misselijk. Als u voldoende hersteld bent, gaat u terug naar uw eigen afdeling. Het litteken zit aan de zijkant, voorkant of achterkant van de heup en is ongeveer 20 cm lang. U heeft enkele dagen pijn: u krijgt hiervoor pijnstillers. Bij de wond wordt het bloed en wondvocht afgevoerd. Meestal krijgt u medicijnen om trombose te voorkomen. Deze bloedverdunnende medicijnen worden meestal tot zes weken na de operatie gegeven.

Nabehandeling
De eerste dag na de operatie begint u in het ziekenhuis met revalideren. Bij de oefeningen in bed en bij het weer leren lopen krijgt u begeleiding van de fysiotherapeut. Of u de nieuwe heup meer of minder mag belasten, is afhankelijk van het type heupprothese. U leert eerst lopen met een looprekje en vervolgens met krukken. De fysiotherapeut leert u verder hoe u het beste weer kunt staan, opstaan, liggen en zitten. In de regel kunt u na de opname in het ziekenhuis met krukken lopen. Na ontslag wordt soms nog fysiotherapie voorgeschreven. Ongeveer twee maanden na de operatie komt u op de polikliniek bij de behandelend arts voor controle.

Welke complicaties kunnen optreden?
Ondanks alle zorg die aan de operatie besteed wordt, kunnen er soms complicaties optreden.

  • Er bestaat kans op infectie van de heupprothese of het gebied er omheen.
  • De kop van de kunstheup kan uit de kom schieten. De kans hierop is de eerste drie maanden na de operatie het grootst. U dient zich daarom goed aan de instructies van de fysiotherapeut te houden.
  • Nabloeding van de wond kan optreden.
  • Er kan sprake zijn van een verschil in beenlengte.
  • Er is kans op trombose. Om dit te voorkomen, krijgt u na de operatie nog enige maanden bloedverdunnende middelen.
  • Zenuwbeschadiging (verlamming van het been) kan optreden.
  • De heupprothese kan na langere tijd loslaten.

Wanneer moet u met de behandelend arts contact opnemen?
Neem contact op met de behandelend arts als:

  • de wond gaat lekken;
  • de wond dik wordt en/of meer pijn gaat doen;
  • u niet meer kunt staan, terwijl dit eerder goed mogelijk was.

De kans op infectie, ook in de toekomst, blijft bestaan. Bij een operatie, het trekken van een tand of kies, of bij een tandwortelbehandeling moet u uw huisarts, tandarts of specialist vooraf inlichten. Het eerste jaar na de heupoperatie krijgen alle patiënten dan namelijk antibiotica, na één jaar alleenmensen met een verminderde weerstand.

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw behandelend arts.
Meer informatie over de heupprothese vindt u ook op de website www.mijnheupprothese.nl. Ook deze website iheeft de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) voor u gemaakt om u objectieve, betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde informatie te geven. De NOV heeft ook een aantal filmpjes voor u:

De huisartsen geven op thuisarts.nlinformatie over heupartrose.

Begin met typen om te zoeken..

Zoeken
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Pagina