Corona check app

De digitale corona check biedt op afstand hulp bij het volgen en beoordelen van klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus. Hiermee willen we mensen een veilig gevoel geven en de druk op de zorg verlichten. De app is gratis beschikbaar en mensen kunnen zich nu al aanmelden via decoronacheck.nl.

Wie zich aanmeldt voor de app geeft iedere dag een aantal zaken door. Het gaat om vragen over hoesten, koorts, verkoudheid, keelpijn en kortademigheid. Een medisch team beoordeelt de ingestuurde gegevens en reageert daarop. Als dat medisch noodzakelijk is wordt binnen 24 uur contact telefonisch contact opgenomen. Als er geen medische reden is voor contact, volgt binnen 48 uur een bericht via de app. Wie gebeld wil worden, kan dat aangeven in de app.

Deze app is geen vervanging van reguliere zorg of spoedhulp. Wie ernstig ziek is of een spoedvraag heeft die niet kan wachten, moet zelf contact opnemen met de huisarts.

Hoe helpt de corona check u?

Goed voorbereid

MST werkt voor de digitale corona check samen met deelnemende ziekenhuizen in heel Nederland. Zorgverleners van deze ziekenhuizen kunnen met de corona check de gezondheid van grote groepen mensen op afstand volgen. Hiermee verwachten wij beter in te kunnen spelen op de zorgbehoefte in onze regio. Met uw hulp kan ook MST zich dus beter voorbereiden op de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Aanmelden

Op www.mst.nl/coronacheck staat informatie over aanmelden en downloaden van de corona check app.

Verschil OLVG coronacheck en de digitale check

De digitale corona check app is bedoeld om thuis mogelijke coronaklachten in de gaten te houden. Deze app is anders dan de digitale check die MST eerder ontwikkelde en die via de website van MST is te raadplegen. De digitale check beoordeelt of mensen naar MST kunnen komen voor een afspraak of bezoek of dat ze thuis moeten blijven.

Bekijk vooraf de Algemene voorwaarden en privacyverklaring voor deelname aan de corona check app

Aanmelden

Op www.mst.nl/coronacheck staat informatie over aanmelden en downloaden van de corona check.

Waar bent u naar op zoek?