Wat doen wij?

De geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen die te maken heeft met het ziekenhuis: mensen die zijn opgenomen, familie en naasten van de patiënt en voor medewerkers. Het werk van de geestelijk verzorgers kent verschillende vormen, zoals gesprekken, vieringen en rituelen.

Vormen van geestelijke steun vanuit de vakgroep Geestelijke Zorg

Gesprek

U kunt zelf, of via een van de andere hulpverleners in het ziekenhuis, om een persoonlijk gesprek met een geestelijk verzorger vragen. Het kan ook zijn dat u door een arts of andere  hulpverlener  naar ons verwezen wordt. Gesprekken vinden altijd plaats met uw instemming en de inhoud valt onder het beroepsgeheim van de geestelijk  verzorger. Samen worden de vorm, inhoud en duur van de begeleiding bepaald.

Ritueel

Ook rituelen en symbolen kunnen helpen om met dingen van het leven en dus ook met ziek zijn om te gaan. Een ritueel dient afgestemd te zijn op u, passend  bij uw geloof- of levensovertuiging. Voorbeelden van rituelen zijn: het opsteken van kaarsen; (gezamenlijk) gebed, Bijbellezing, of een zegening van de zieke. Voor het sacrament van de ziekenzalving (voor ernstig zieke Katholieke of Syrisch Orthodoxe christenen heel belangrijk) kunnen we bemiddelen in contact met de eigen priester.

De rituele wassing na overlijden (islam) kan plaatsvinden in het mortuarium van MST. Dit wordt door uzelf geregeld in samenspraak met de moskeevereniging en de uitvaartondernemer.

Symbolen

Ook kan het aanwezig zijn van een symbool, een religieus voorwerp of afbeelding helpend of tot steun zijn. Bij de vakgroep Geestelijke Zorg kunt u vragen naar bijvoorbeeld Bijbels (ook voor Syrisch orthodoxe christenen), Korans, Lourdeswater, (islamitische) gebedssnoeren, katholieke rozenkransen en een klein kruisbeeld.

Kapel, Stiltecentrum en islamitische gebedsruimte

Naast de architectuur en de diverse kunstobjecten in het ziekenhuis zijn er ook verschillende ruimten die specifiek ter ondersteuning van het geestelijke welzijn zijn ingericht. Aan route H01 (richting Vrouw-Kind-Centrum) liggen de Kapel en het Stiltecentrum. Deze ruimten zijn dag en nacht geopend. Er is gelegenheid om een kaars op te steken, te bidden of gedachten op te schrijven .Er ligt ook een Bijbel in het Nederlands. Een Syrische Bijbel is op verzoek beschikbaar.

De islamitische gebedsruimte vindt u aan route H02 ter hoogte van het restaurant. Er is gelegenheid voor rituele wassing. Koran en gebedssnoeren en -kleden zijn aanwezig.

Kerkdiensten en communie

Voor christenen is er elke zondag een oecumenische kerkdienst in de kapel van het ziekenhuis. Op verzoek wordt er ook communie op de kamer gebracht. Op vrijdag gaan medewerkers van Geestelijke Zorg rond langs alle patiëntenkamers  om te vragen of u de kerkdienst wilt bijwonen of de communie  wilt ontvangen op uw kamer.

Meditatie en stilte-oefeningen

Hiervoor verwijzen we u naar onze agenda op de homepage en de deur van de Kapel/het Stiltecentrum. Vanaf september 2018 organiseren we elke maandag van 12.15u – 12.45u een meditatiesessie. Meer informatie en aanmelden via Jan Schuitemaker.

Kapelconcerten

Voor het programma van de Stichting Kapelconcerten kunt u onze agenda op de homepage in de gaten houden. Tevens hangen wij aankondigingen op de deur van de Kapel/het Stiltecentrum.

Patiënten iPad

Een aantal activiteiten in de Kapel en het Stiltecentrum, zoals de kerkdiensten en de kapelconcerten, wordt uitgezonden via het TV-kanaal op uw iPad.

Waar bent u naar op zoek?