Informatie voor verwijzers

Aanmeldingen voor de geheugenpolikliniek kunnen verstuurd worden naar een centraal loket in het MST:
Polikliniek neurologie: tel 053 – 4872 850; fax 053 – 4872 882.

Intern zal vervolgens een triage plaats vinden voor welke specialisten de patiёnt beoordelen en welke diagnostiek noodzakelijk is. Alle patiënten worden besproken in een multidisciplinair overleg waarin een plan gemaakt wordt voor de behandeling en begeleiding.

Voor een goede afstemming van diagnostiek vragen wij u in de verwijzing het volgende te vermelden: medische voorgeschiedenis, anamnese, lichamelijk onderzoek, de door u eventueel al uitgevoerde cognitieve screeningstesten, recent laboratoriumonderzoek, verslagen van eerder onderzoek naar het cognitief functioneren en actuele medicatie.

Samenwerking MST en Bruggerbosch voor de diagnostiek en behandeling van patiёnten met cognitieve stoornissen

Vanaf 1 juli 2015 vormen het MST en Liberein Bruggerbosch één centrum voor de geheugendiagnostiek, behandeling en begeleiding. Door bundeling van kennis van de verschillende specialismen wordt de patiënt optimaal gescreend en behandeld. Met deze nieuwe aanpak willen we onnodig onderzoek vermijden en de diagnostiek en behandeling beter afstemmen op de individuele patiënt. In het geheugencentrum werken een neuroloog, specialist ouderengeneeskunde, geriater, psychiater, verpleegkundig specialist, radioloog en neuropsychologen nauw samen.

Begin met typen om te zoeken..

Zoeken
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Pagina