Informatie voor verwijzers

Aanmeldingen voor de geheugenpolikliniek kunnen verstuurd worden naar:

  • Polikliniek neurologie: tel 053 – 4872 850; fax 053 – 4872 882

of

  • Polikliniek ouderengeneeskunde (van de afdeling interne geneeskunde) tel 053-4872457; fax 053-4876157.

Intern zal vervolgens een triage plaats vinden voor welke specialisten de patiënt beoordelen en welke diagnostiek noodzakelijk is. Indien nodig worden patiënten besproken in een multidisciplinair overleg waarin de diagnose wordt gesteld en een plan gemaakt wordt voor de behandeling en begeleiding.

Voor een goede afstemming van diagnostiek vragen wij u in de verwijzing het volgende te vermelden:

  • Medische voorgeschiedenis
  • Anamnese
  • Lichamelijk onderzoek
  • Door u eventueel al uitgevoerde cognitieve screeningstesten
  • Recent laboratoriumonderzoek
  • Verslagen van eerder onderzoek naar het cognitief functioneren
  • Actuele medicatie
Waar bent u naar op zoek?