Arts-assistenten

Arts-assistenten zijn artsen die zich specialiseren na het behalen van hun artsexamen. Zij werken als zaalarts onder supervisie van een intensivist en voeren medische handelingen uit naar gelang hun werkervaring. Ook voeren zij gesprekken met patiënt en familie.

Waar bent u naar op zoek?