Ventilation Practitioners

Het Intensive Care Centrum beschikt over 3 ventilation practitioners (VP’ers). Dit zijn IC-verpleegkundigen die een specialisatie hebben gevolgd met betrekking tot beademing en luchtwegmanagement. De belangrijkste taken van de VP’ers zijn coachend, controlerend en evaluerend ten aanzien van het ingezette beleid rondom de ademhaling van de patiënt. Dit zorgt voor een verhoging van de kwaliteit van zorg. De VP’er heeft ook contact met de afdelingen buiten het ICC, wanneer een patiënt met een tracheacanule ons centrum verlaat, of langdurig afhankelijk is geweest van beademing.

Waar bent u naar op zoek?