Nazorgpoli

Het blijkt dat veel Intensive Care patiënten en hun familie behoefte hebben aan een nagesprek over hun ervaringen opgedaan tijdens de behandeling. Het doel van de nazorgpoli is om eventuele problemen in kaart te brengen en te helpen bij de verwerking van de IC periode. Tijdens het bezoek aan de nazorgpoli worden ex-IC patiënten ontvangen door een IC-verpleegkundige en/of een intensivist.

In principe wordt iedere patiënt die 5 dagen of langer op de IC heeft doorgebracht, uitgenodigd voor de nazorgpoli. Mocht het zo zijn dat u korter op de IC heeft gelegen, maar u hebt toch behoefte aan een nazorggesprek, neemt u dan contact op met:

Hanny Maathuis
Leonique Butterhof
Kirsten Liedenbaum
Intensive Care verpleegkundigen Nazorg
Telefoon: (053) 487 33 83 of (053) 487 33 86
E-mail: nazorgpoli-ic@mst.nl
Waar bent u naar op zoek?