Longverpleegkundig spreekuur

Astma en COPD kunnen veel invloed hebben op het dagelijks leven. Patiënten en hun naaste omgeving hebben vaak behoefte aan meer informatie en begeleiding. De longverpleegkundigen op de polikliniek kunnen u hierbij begeleiden en ondersteunen. Ze werken nauw samen met de longarts en andere hulpverleners, die betrokken zijn bij de behandeling van astma en COPD.

De longverpleegkundige geeft onder andere:

  • Uitleg over astma, COPD en de behandeling ervan;
  • Informatie en instructie over het gebruik van inhalatiemedicatie;
  • Tips over goed bewegen en een goede conditie;
  • Adviezen t.a.v. uw voedingspatroon en gewichtscontrole;
  • Voorlichting over een goed evenwicht tussen activiteit en rust;
  • Deskundig advies bij het saneren (het ‘gezond maken’) van uw woonomgeving;
  • Inzicht in de factoren die tot verandering en/of verergering van klachten kunnen leiden;
  • Begeleiding en steun bij veranderingen waar u het moeilijk mee heeft;
  • Foldermateriaal over astma/COPD en informatie over lotgenotencontact;
Waar bent u naar op zoek?