Omgaan met reuma

Ondanks de behandelingen die er zijn, heeft reuma vaak veel gevolgen voor het dagelijkse leven. Leven met reuma betekent aanpassen aan de onvoorspelbaarheid van de ziekte. Zelf boodschappen doen of zelfstandig met de auto naar het werk lukt soms niet meer.

Om reuma een plek te geven in uw leven, en om te leren om met de ziekte om te gaan kunt u misschien wel wat hulp gebruiken. Vaak is een patiënt ook niet de enige die aan de nieuwe situatie moet wennen, ook voor de partner, vrienden, familie en collega’s verandert er veel.

Via de website van ReumaNederland kunt u meer lezen over omgaan met reuma, voor uzelf en voor uw omgeving. Ook kunt u hier een brochure bestellen over omgaan met de ziekte. Deze brochure geeft een goed beeld van reuma en hoe patiënten en betrokkenen het beste met de ziekte kunnen omgaan.

Optimaal leven met reuma: Doelbewust!

Wilt u ervaren wat u allemaal kunt met reuma? Wij zijn op zoek naar mensen met ontstekingsreuma die mee willen doen aan het onderzoek naar de nieuwe groepscursus Doelbewust!. De groepscursus Doelbewust! is erop gericht mensen te ondersteunen bij het omgaan met reuma. Tijdens de cursus kunt u leren hoe u uw leven goed op de rails zet, met reuma. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw reumatoloog of verpleegkundige.

Voorlichting

Naast individuele begeleiding van reumapatiënten, worden er door het hele land voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Het grootste deel van deze bijeenkomsten is ook toegankelijk voor partners en overige familieleden. Ervaringsdeskundigen, mensen met reuma, maar ook artsen vertellen wat het betekent om te leven met reuma. Op de website van de reumapatiëntenbond kunt u zien waar en wanneer de diverse bijeenkomsten worden gehouden.

Begeleiding bij arbeidsproblemen

Wanneer u op het werk problemen ondervindt ten gevolgen van uw reumatische aandoening, kunt u met veel verschillende personen en organisaties te maken krijgen, zoals een bedrijfsarts en het UWV (Uitvoeringsinstelling Werknemers Verzekeringen).

Voor individueel advies en/of hulp in deze omstandigheden kunt u terecht bij:

  • Reumaverpleegkundige
  • Maatschappelijk werker

Reuma en bewegen

Pijn, stijfheid of vermoeidheid kunnen het voor mensen met reumatische aandoeningen moeilijker maken om te bewegen. Waarom is het dan toch aan te raden om voldoende lichamelijk actief te blijven?

Door regelmatig te bewegen en oefeningen te doen kunt u uw gewrichten soepel houden, uw spieren sterker maken en uw conditie op peil houden of verbeteren. Op deze manier kunt u de beperkingen als gevolg van de reumatische aandoening zoveel mogelijk voorkomen of verminderen. Daarnaast is voldoende lichaamsbeweging, net als voor mensen die geen reumatische aandoening hebben, belangrijk om aandoeningen als bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en suikerziekte te voorkomen.

Speciaal voor mensen met reumatische aandoeningen zijn er verschillende mogelijkheden om onder deskundige begeleiding te bewegen.

  • Individueel: via een verwijzing van huisarts, reumatoloog of ander medisch specialist kunt u voor individuele begeleiding bij bewegen terecht bij een fysiotherapeut of oefentherapeut Mensendieck/Cesar
  • Groepsverband: speciaal voor mensen met reumatische aandoeningen is er groepsoefentherapie op het droge of in extra verwarmd water (hydrotherapie).  Begeleid sporten in groepsverband: deze groepstrainingen zijn geschikt voor mensen met een chronische ziekte, maar niet specifiek voor mensen met een reumatische aandoening. In het rijtje hieronder vindt u folders met meer informatie over groepsoefentherapie en hydrotherapie
  • Groepsoefentherapie
  • Hydrotherapie en zwemmen

Meer informatie over reuma en bewegen, kunt u vinden op ReumaNederland. Als u twijfelt of een bepaalde therapie of sport wel geschikt voor u is, overlegt u hier dan over met uw reumatoloog of huisarts.

Waar bent u naar op zoek?