Wetenschappelijk onderzoek

Binnen het ReumaCentrum Twente is medisch wetenschappelijk onderzoek één van de speerpunten van de afdeling. Er wordt onderzoek gedaan in samenwerking met de Universiteit Twente maar ook in samenwerking met de farmaceutische industrie.

De onderzoeken zijn bedoeld om de behandeling van reuma te verbeteren door het onderzoeken van nieuwe behandelmogelijkheden. Maar ook het meten van klachten als vermoeidheid te verbeteren en om u handvatten te bieden om beter met uw ziekte om te gaan.

Veel gegevens voor de onderzoeken worden verzameld via ‘Mijn Reumacentrum’. Uw zorgverlener vraagt u hiervoor 1x per jaar verschillende vragenlijsten in te vullen, dit kan thuis op de computer of schriftelijk. De gegevens worden geanonimiseerd en vervolgens gebruikt voor uiteenlopende onderzoeken.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Er zijn 2 manieren waarop u mee kunt doen aan medisch wetenschappelijk onderzoek.

  • U wordt benaderd door uw arts of verpleegkundige
    Uw behandelend arts of verpleegkundige kan u vragen deel te nemen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek, gericht op de behandeling van een specifiek ziektebeeld. Uw arts of verpleegkundige geeft u mondeling en schriftelijk informatie over het onderzoek. Natuurlijk mag u altijd nee zeggen, uiteraard heeft dit geen gevolgen voor uw behandeling.
  • U informeert zelf bij uw arts of verpleegkundige
    Bent u patiënt en wilt u graag meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek? Mogelijk loopt er een wetenschappelijk onderzoek dat voor u interessant is. U kunt dit vragen aan uw arts of verpleegkundige. Hieronder vindt u een overzicht van de lopende wetenschappelijke onderzoeken in het ReumaCentrum Twente.
Waar bent u naar op zoek?