Spreekuur urologie

De urologen van Medisch Spectrum Twente houden spreekuur in Enschede, Oldenzaal en Haaksbergen. Hier vinden ook de urologische verrichtingen en onderzoeken plaats. Het kan zijn dat de uroloog voor uw bezoek bepaalde onderzoeken wil laten verrichten: urinestraalmeting, echo van de blaas, urineonderzoek of bloedonderzoek. Lees daarvoor de instructies die u bij uw afspraakbevestiging ontving goed door.

Urologen werken regelmatig samen met andere specialismen en verpleegkundig specialisten binnen het ziekenhuis, zoals gynaecologen, oncologen, kinderartsen, oncologie-verpleegkundigen incontinentie-verpleegkundigen en stoma-verpleegkundigen.

Speciale spreekuren

Voor patiënten met specifieke klachten zijn speciale spreekuren ingericht, zoals het bekkenbodem spreekuur, uro-stomaspreekuur en oncologiespreekuur. Onze urologische poli-verpleegkundigen houden eigen spreekuren waarin zij bijvoorbeeld katheters verwisselen, blaasspoelingen uitvoeren, of blaasstimulatie-therapie (PTNS) uitvoeren. Hierbij zijn altijd urologen op de achtergrond aanwezig en oproepbaar.

Spreekuren in Oldenzaal en Haaksbergen

  • Spreekuur in Oldenzaal op donderdag en vrijdag
  • Spreekuur in Haaksbergen op woensdag
Waar bent u naar op zoek?