Urologie/Gynaecologie spreekuur

In MST hebben we een dag per week gecombineerd spreekuur met een uroloog/ gynaecoloog, bekkenfysiotherapeut en een continentieverpleegkundige. Het gecombineerde spreekuur van de urologen en de gynaecologen is voor vrouwen met ongewenst urineverlies en/of een frequente aandrang om te plassen en voor vrouwen met verzakkingsklachten.

De continentieverpleegkundige organiseert dit spreekuur. Het doel van het spreekuur is dat vrouwen met continentie en verzakkingsklachten klachten tijdens één bezoek onderzocht worden door zowel een uroloog als een gynaecoloog en door een bekkenfysiotherapeut (tenzij ze daar thuis al door behandeld worden). Aan het einde van uw bezoek worden de uitslagen van het onderzoek besproken en krijgt u een behandelplan mee.

Verwijzing naar spreekuur

U wordt door uw huisarts verwezen naar het gecombineerde spreekuur. Patiënt in gesprek met 2 zorgverleners van urologie en gynaecologie Vervolgens krijgt u een pakketje thuisgestuurd met daarin uitleg over het spreekuur, een vragenlijst, folders van de verschillende onderzoeken en een plasdagboek. U kunt de vragenlijst thuis invullen en op een voor u gewenst moment 2 dagen het plasdagboek bijhouden. De continentieverpleegkundige zal deze lijst verwerken en u bellen om een afspraak te maken. Tijdens dit gesprek is er ook ruimte om vragen te stellen. Op de dag van het onderzoek wordt u ontvangen door de continentieverpleegkundige. Deze zal de vragenlijst met u doornemen en kan eventueel ingaan op andere vragen die u heeft.

Na dit gesprek wordt u gezien door de uroloog en de gynaecoloog. Zij verrichten een inwendig onderzoek, een cystoscopie en een inwendige echo. Deze onderzoeken zijn niet pijnlijk, maar kunnen wel als onaangenaam ervaren worden. Na deze onderzoeken heeft u een gesprek met de uroloog en de gynaecoloog over de uitslagen. In dit gesprek krijgt u de uitslagen van het onderzoek en bespreken de artsen met u wat de eventuele behandelmogelijkheden zijn. Soms is er aanvullend onderzoek nodig.

Waar bent u naar op zoek?