Oncologiespreekuur

Wij hebben 2,5 dagen per week een verpleegkundig spreekuur voor urologische oncologiepatiënten. Het verpleegkundig oncologiespreekuur is er voor patiënten met de diagnose kanker op urologisch gebied. Het spreekuur is bedoeld voor patiënten in alle stadia van de behandeling. Wij bieden dit spreekuur aan om patiënten zo goed mogelijk te begeleiden en van dienst te zijn tijdens hun ziekte en behandeling. Met het spreekuur hopen wij de kans op een goede behandeling te vergroten en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Vragen rondom oncologie

De diagnose kanker roept vaak in korte tijd veel vragen en emoties op. De uroloog kan u, als aanvulling op de gesprekken die u met hem/haar voert, doorverwijzen naar de oncologieverpleegkundige. Ook kunt u op verwijzing van de huisarts of via de verpleegafdeling een afspraak krijgen. De oncologieverpleegkundige kan uw vragen beantwoorden en informatie geven met betrekking tot het ziektebeeld, vervolgonderzoeken, de mogelijke behandelingen, de bijwerkingen en de gevolgen van de behandeling en de herstelperiode.

Gevolgen kanker in het dagelijks leven

Tijdens het gesprek bij de oncologieverpleegkundige komt ook aan bod wat het voor u en uw “partner” betekent om in het dagelijks leven om te gaan met het hebben van kanker en de gevolgen hiervan. De diagnose kanker brengt voor veel mensen gevoelens van angst en onzekerheid met zich mee. Angst en gevoelens van onzekerheid met betrekking tot uw gezin, seksualiteit en het omgaan met de ziekte hebben een grote invloed op uw leven.

Doorverwijzing mogelijk

In overleg met u kan er een doorverwijzing plaatsvinden. Hierbij kunt u denken aan revalidatieprogramma’s die speciaal voor kankerpatiënten opgezet zijn als Herstel en Balans en oncologische revalidatie bij een “gespecialiseerde” fysiotherapeut. Ook doorverwijzing naar bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, psycholoog en diëtist behoren tot de mogelijkheden. Ook het aanvragen van een second opinion behoort tot de mogelijkheden.

Kort samengevat kunt u voor onderstaande terecht bij de oncologieverpleegkundige:

  • Aanvullende informatie met betrekking tot ziektebeeld
  • Uitleg en informatie over vervolgonderzoeken
  • Informatie over behandelingen en de bijwerkingen en gevolgen hiervan
  • Begeleiding tijdens de behandeling en follow-up
  • Begeleiding bij de beleving en de verwerking van uw ziekte
  • Advies met betrekking tot klachten die gepaard gaan met de behandeling
  • Doorverwijzing naar herstelprogramma’s of andere hulpverleners
Waar bent u naar op zoek?