Wetenschap in MST

Wetenschap in MST

MST is een topklinisch ziekenhuis waar wetenschappelijk onderzoek onlosmakelijk verbonden is met zorg en onderwijs. Onze artsen en professionals zijn continu op zoek naar meer kennis over verschillende ziekten en aandoeningen en betere methoden voor diagnostiek en behandeling. Hiervoor is wetenschappelijk onderzoek van groot belang. Het uiteindelijke doel is de meest optimale zorg te kunnen bieden.

Wetenschappelijke thema’s

MST voert veel onderzoek uit binnen de topklinische zorg (o.a. cardiologie, vaatchirurgie, oncologie en complexe traumazorg) en de chronische zorg (o.a. (kinder)longgeneeskunde, reumatologie, neurologie). Speerpunten binnen het onderzoek zijn ‘medisch-technologische innovaties’ en ‘value-based health care’.

Medisch-technologisch onderzoek

In samenwerking met onder andere de Universiteit Twente richt MST zich op de ontwikkeling en implementatie van technologische innovaties. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het gebruik van een elektronische neus om longtumoren op te sporen of een online zelfmanagement programma voor mensen met hartfalen. Medisch technologische innovaties worden steeds belangrijker in de zorg. De innovaties maken snellere diagnostiek, complexere ingrepen en zorg op afstand mogelijk. Dit kan leiden tot patiëntvriendelijkere en betere zorg, maar ook kunnen patiënten meer regie krijgen over hun eigen zorgproces en kunnen de toenemende zorgkosten in de hand gehouden worden.

Value Based Health Care

In samenwerking met andere Santeon ziekenhuizen is MST gestart met het programma Value Based Health Care (VBHC). VBHC is een relatief nieuw concept in Nederland. Het is gericht is op het vergroten van de waarde van zorg voor de patiënt (gemeten aan de hand van voor de patiënt relevante uitkomstmaten) en het reduceren van de zorgkosten. De essentie van VBHC is om te investeren daar waar toegevoegde waarde voor de patiënt te behalen is en te snijden op plekken waar dit niet het geval is. Hiertoe vergelijken we bijvoorbeeld voor verschillende aandoeningen uitkomsten en processen van de zeven Santeon ziekenhuizen, wat via een verbetercyclus leidt tot veranderingen en uiteindelijk tot betere zorg.

MST geeft prioriteit aan onderzoeksprojecten met een hoog VBHC karakter, zoals projecten die gericht zijn op het meten van gezondheidsuitkomsten of het in kaart brengen van gewonnen levenskwaliteit.

Een bijdrage leveren?

U kunt ons helpen ons doel te bereiken om de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Bijvoorbeeld door mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek (als u hiervoor gevraagd wordt) of door een financiële bijdrage te leveren.

Waar bent u naar op zoek?