Slaaponderzoek

Slaaponderzoeken worden vanuit allerlei specialismen aangevraagd. Afhankelijk van de (vermoedelijke) oorzaak kan u zijn doorverwezen van bijvoorbeeld de Longgeneeskunde, KNO en Neurologie.

Afhankelijk van de vraagstelling van de doorverwijzend arts zijn er meerdere slaaponderzoeken mogelijk die in uitgebreidheid variëren. Hierbij kunt u denken aan de Actiwatch en T3, welke thuis worden uitgevoerd of Polysomnografie (PSG), waarbij u gedurende 1 nacht in het ziekenhuis verblijft. Dit laatste onderzoek wordt eventueel aangevuld met 4 korte testen verspreid over de daaropvolgende dag, dit wordt MSLT genoemd (=multiple sleep latency test).

Actiwatch

U krijgt een soort horloge om uw pols, de ‘Actiwatch’. Dit horloge draagt u meestal gedurende één tot twee weken. Het registreert de bewegingen en licht. Ook krijgt u een slaap-waak dagboekje mee, dat u zelf bijhoudt. Meestal volgt er op de laatste dag nog een polysomnografie.”

Polygrafie (T3)

Bij verdenking op een mogelijk slaapapneu syndroom, zonder verdenking op andere aanwezige slaapstoornissen bij verder gezonde mensen kan dit onderzoek plaatsvinden,bij voorkeur thuis in eigen bed! Hierbij wordt de ademhaling, het zuurstofgehalte in het bloed, de adembewegingen gemeten aan de borstkas en buik, slaaphouding, snurkgeluid en hartslag geregistreerd. Alle gegevens van de gehele nacht worden opgeslagen in de meegegeven recorder.

poli somno (somnus) grafie
= veel = slaap = schrijven/registreren

Polysomnografie (PSG)

Dit is een uitgebreid slaaponderzoek in het ziekenhuis waarbij ook de slaapdiepte en slaap stadia worden geregistreerd met behulp van plakelektroden op hoofd, kin en rond de ogen (slaap EEG). Ook alle polygrafie signalen worden meegenomen, inclusief beenbewegingen en infrarode video observatie. Dit onderzoek wordt vooral verricht bij verdenking op andere slaapstoornissen dan OSAS of indien de eerder verrichte polygrafie geen duidelijkheid heeft gegeven. Denk hierbij aan: Restless Legs en Narcolepsie.

Ambulant PSG

Afhankelijk van de vraagstelling van de verwijzend arts is het mogelijk om dit uitgebreide slaaponderzoek thuis te laten plaatsvinden. U komt dan wel naar het ziekenhuis om de sensoren te laten aansluiten, maar slaapt gewoon thuis. In principe is dit onderzoek hetzelfde, echter mist de video opname. Indien de vraagstelling video opname vereist is deze thuisregistratie dus niet mogelijk.

Op de foto’s is te zien hoe u er ongeveer uit komt te zien na aansluiten van de apparatuur.

Overige slaaponderzoeken

Voor meer informatie over betreffende onderzoeken zie folders.

Slaapwaak kalender

De Slaapwaak kalender, die u op de site van het slaapcentrum kunt downloaden, kan een goed hulpmiddel voor de artsen zijn ominzicht te geven in uw slaappatroon en de mogelijke slaapaandoening die u heeft! Hierbij houdt u zelf ‘s ochtends de uren bij die U de afgelopen nacht heeft geslapen en wanneer u wakker bent geweest; ook dutjes en slaap overdag moet worden genoteerd!

Multiple Slaap Latentie Test (MSLT)

Dit is een test welke meet hoe snel u overdag onder rustige omstandigheden in slaap kan vallen. U krijgt 4 x overdag de opdracht om toe te geven aan de slaap, meestal duurt dit max. 20min. Voorafgaand aan deze onderzoeken vindt de nacht ervoor altijd een PSG plaats en zullen de EEG-elektroden op het hoofd zitten tot na de laatste test.

Waar bent u naar op zoek?