Behandeling

De meest toegepaste behandeling voor het tongcarcinoom is chirurgie, met nadien radiotherapie als daar aanleiding voor bestaat. Als van chirurgie met radiotherapie echter problemen met slikken of spreken worden verwacht, komt radiotherapie als primaire behandeling in aanmerking, eventueel aangevuld met chemotherapie.

Bij grotere gezwellen zal meestal voor een combinatie van chirurgie en radiotherapie van de primaire tumor (en hals) worden gekozen.

In het Hoofd-Halscentrum bieden wij zorg op maat. We zullen de uitslagen en behandeling dan ook altijd met u bespreken en ingaan op vragen, wensen en onduidelijkheden.

Waar bent u naar op zoek?