Na de behandeling

De behandelstappen

[mk_steps step=”5″ icon_1=”mk-moon-question-5″ title_1=”Wat is Deep Brain Stimulation?” desc_1=”Wat is DBS en waarom is het nodig?” url_1=”https://www.mst.nl/p/behandelingen/deep-brain-stimulation/” icon_2=”mk-li-notepad” title_2=”Voor de operatie” desc_2=”Voordat u geopereerd wordt.” url_2=”https://www.mst.nl/p/behandelingen/deep-brain-stimulation/voor-de-behandeling/” icon_3=”mk-icon-stethoscope” title_3=”Tijdens de operatie” desc_3=”Zo wordt u geopereerd” url_3=”https://www.mst.nl/p/behandelingen/deep-brain-stimulation/tijdens-de-behandeling/” icon_4=”mk-icon-thumbs-o-up” title_4=”Na de operatie” desc_4=”Leven met een diepe hersenstimulator” url_4=”https://www.mst.nl/p/behandelingen/deep-brain-stimulation/na-de-behandeling/” icon_5=”mk-li-users” title_5=”Contact en bezoektijden” desc_5=”Bekijk de wachttijden, route en overige informatie” url_5=”https://www.mst.nl/p/behandelingen/deep-brain-stimulation/contact-route/” el_class=”processbar”]

Afstellen van stimulator

In de maanden na de operatie wordt de stimulator verder afgesteld, totdat het optimale effect bereikt wordt. Het afstellen wordt grotendeels gedaan door de Parkinsonverpleegkundige op het speciale stimulatorspreekuur, in overleg met neuroloog en neurochirurg. De parkinsonmedicatie wordt in die periode geleidelijk aangepast (verlaagd). De batterij van de stimulator gaat zo’n 5 jaar mee en moet dan vervangen worden.

Mogelijke complicaties

Tijdens en na de deep brain stimulation operatie kunnen zich complicaties voordoen. Mogelijke complicaties zijn:

  • Stoornis van het waarnemings- en concentratievermogen
  • Verminderde bewegingsmogelijkheden
  • Wazig zien
  • Hoofdpijn
  • Infecties aan organen zoals longen en urinewegen

Icoon hoofdpijn

Leven met een diepe hersenstimulator

Er zijn verschillende zaken waar u rekening mee moet houden zodra de diepe hersenstimulator bij u gestimuleerd is. Zo kan het gebeuren dat de stimulator wordt uitgeschakeld bij het naderen van een sterk elektromagnetisch veld. Probeer apparatuur zoals beveiligingspoortjes in winkels en op vliegvelden, inductiekookplaten, keukenmachines en de UV-lamp bij de tandarts zoveel mogelijk te vermijden. Ook sporten kan anders gaan dan u gewend bent. Door hardlopen en veel springen is het namelijk mogelijk dat de stimulator naar beneden zakt.

Patiënten Educatie Programma Parkinson

Het hebben van de ziekte van Parkinson heeft niet alleen lichamelijke, maar ook psychologische en sociaal-emotionele gevolgen. We zien vaak dat de ziekte leidt tot een sociaal isolement en dat er beperkingen ontstaan die een zinvolle dagbesteding of werk in de weg staan. Ook kunnen relationele veranderingen en gevoelens van schuld of schaamte, stress, angst en depressie ontstaan. De ziekte heeft daarmee een grote weerslag op de kwaliteit van leven van de patiënt én van de partner. In Europees verband is daarom het Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP) ontwikkeld. Dit programma richt zich specifiek op deze psychologische en sociaal-emotionele gevolgen.

Meer over PEPP

Waar bent u naar op zoek?