Patiënten Educatie Programma Parkinson

Het hebben van de ziekte van Parkinson heeft niet alleen lichamelijke, maar ook psychologische en sociaal-emotionele gevolgen. We zien vaak dat de ziekte leidt tot een sociaal isolement en dat er beperkingen ontstaan die een zinvolle dagbesteding of werk in de weg staan. Ook kunnen relationele veranderingen en gevoelens van schuld of schaamte, stress, angst en depressie ontstaan. De ziekte heeft daarmee een grote weerslag op de kwaliteit van leven van de patiënt én van de partner. In Europees verband is daarom het Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP) ontwikkeld. Dit programma richt zich specifiek op deze psychologische en sociaal-emotionele gevolgen.

Doel van het programma

Het PEPP heeft een positieve insteek: het richt zich op dat wat de patiënt nog wél kan ondanks zijn of haar beperkingen. Het doel van het PEPP is dat de patiënt én diens partner beter om kunnen gaan met de gevolgen van de ziekte. Dit wordt bereikt door:

 • Het aanbieden van methoden om beter te leren omgaan met de symptomen van de ziekte van Parkinson.
 • Het aanbieden van strategieën om beter te leren omgaan met de gevolgen van activiteitsbeperkingen (zoals sociaal isolement, stress en depressie).
 • Het aan de partner aanbieden van methoden om beter te leren omgaan met de rol van zorggever.

Opbouw van het programma

Het PEPP bestaat uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten van anderhalf uur. De patiënten en partners zitten daarbij in aparte groepen. Hoewel het programma inhoudelijk voor beide groepen vrijwel hetzelfde is, is in de praktijk gebleken dat patiënten én partners eerder vrijuit praten wanneer zij in gescheiden groepen aan de training deel nemen. Het onderlinge lotgenotencontact, dat als zeer waardevol wordt ervaren, komt zo ook beter tot zijn recht. De twee groepen bestaan elk uit vijf tot zeven deelnemers. De training vindt voor beide groepen gelijktijdig plaats. Ook wanneer u geen partner heeft, kunt u aan het programma deelnemen.

Thema’s

Elke groepsbijeenkomst heeft een eigen thema:

 • Bijeenkomst 1: Introductie van het programma
 • Bijeenkomst 2: Zelfevaluatie
 • Bijeenkomst 3: Gezondheidsbevordering / prettige activiteiten
 • Bijeenkomst 4: Stressmanagement
 • Bijeenkomst 5: (Patiënten) Omgaan met depressie
 • Bijeenkomst 5: (Partners) Uitdaging voor de verzorger
 • Bijeenkomst 6: Sociale competentie
 • Bijeenkomst 7: Sociale steun
 • Bijeenkomst 8: Terugblik en vooruitzicht

De bijeenkomsten hebben een vaste structuur. Na een theoretische inleiding krijgt u handreikingen om te oefenen met het thema. Uiteindelijk krijgt u aan het eind van de sessie een opdracht om in de thuissituatie te trainen. In de volgende sessie evalueren we uw ervaringen met die opdracht. Naar aanleiding van de thema’s en de opdrachten is er ruimte voor uw persoonlijke inbreng en ervaring. Er wordt van iedere deelnemer een grote betrokkenheid en actieve deelname aan de opdrachten verwacht.

Begeleiding

U wordt verwezen naar de PEPP via de neuroloog, die de indicatie stelt voor deelname aan het programma. Vervolgens zal er een intake bij de klinische psycholoog en de parkinsonverpleegkundige plaatsvinden. De training wordt gegeven door professionals die deskundig zijn op het gebied van de ziekte van Parkinson en getraind zijn in het begeleiden van het programma. Zowel de patiëntengroep als de partnergroep worden elk door één vaste trainer begeleid.

Cursusdata en cursustijden

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten die gedurende acht weken één maal per week gehouden worden op een vaste dag en tijd. Ruim voordat de cursus start wordt u geïnformeerd over de exacte data en tijden. Er wordt van u verwacht dat u en uw eventuele partner alle bijeenkomsten kunnen bijwonen. De Polikliniek Bewegingsstoornissen van het Medisch Spectrum Twente biedt het PEPP aan. Bij voldoende aanmeldingen zal er elk jaar in het voorjaar en in het najaar een Pepp cursus van start gaan.

Aanmelden voor deelname

Wanneer u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft of wanneer u zich voor deelname wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Polikliniek Bewegingsstoornissen of met het secretariaat van de Klinische Psychologie. Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een intake bij Mw. Dr. M.S.E. van Hout, klinisch psycholoog en Mw. L. ter Brake, Parkinsonverpleegkundige.

Contact:

Medisch Spectrum Twente
Koningsplein 1
7512 KZ  Enschede

Klinische Psychologie
Telefoon: 053 – 487 28 30

Polikliniek Bewegingsstoornissen
Telefoon: 053 – 487 28 50

Waar bent u naar op zoek?