De logopedist

De logopedist kan helpen als er problemen zijn met de taal, spreken, horen, eten en drinken. Dergelijke problemen kunnen in elk stadium van de ziekte van Parkinson ontstaan. Eerst bepaalt de logopedist wat de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt zijn. Tijdens dit onderzoek bekijkt de logopedist samen met de patiënt welke problemen het meest hinderlijk zijn bij de communicatie en het eten en/of drinken. De logopedist onderzoekt de mondmotoriek, ademhaling, stemgeving, articulatie, mimiek, houding, intonatie spreektempo en het slikken.

Op grond van de verzamelde informatie wordt de patiënt ingelicht over de aard en de gevolgen van de logopedische problemen en de te volgen behandeling. Uitgangspunt bij de behandeling is het goed leren omgaan met de beperkingen en handicaps binnen de communicatie en/of het eten en drinken.

Indien een langdurig logopedische behandeling nuttig lijkt, kan de logopedist doorverwijzen naar een logopediepraktijk buiten het MST voor verder behandeling.

De betaling van de logopedische behandeling wordt door alle zorgverzekeraars volledig vergoed. Ook bij de aanschaf van communicatiehulpmiddelen kan de logopedist bemiddelen. De logopedist en de leverancier bekijken samen de mogelijkheden van de patiënt. De leverancier stelt een offerte op en die wordt samen met een motivatie verslag van de logopedist, naar de behandelend arts gestuurd. Na goedkeuring van de arts en zorgverzekeraar wordt het communicatiehulpmiddel geleverd.
Waar bent u naar op zoek?