De ergotherapeut

Wat doet de ergotherapeut?

De ergotherapeut helpt mensen zo zelfstandig mogelijk te functioneren wanneer ze problemen ondervinden in het dagelijks handelen. Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen problemen ondervinden bij hun dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werk, hobby en vrije tijd, zelfverzorging, vervoer, huishouden en communicatie. De ergotherapeut is gespecialiseerd in het oplossen van praktische problemen die zich juist op deze gebieden kunnen voordoen.

De ergotherapeut bekijkt samen met u hoe u die handelingen verricht. Vervolgens wordt uitgezocht of deze handelingen gemakkelijker uit te voeren zijn. Een ergotherapeut kan de klachten niet voorkomen of opheffen; wel kan hij samen met u de gevolgen van deze klachten voor het dagelijks leven aanpakken.
Ook kan de ergotherapeut adviseren op het gebied van hulpmiddelen en voorzieningen en u ermee leren omgaan. De ergotherapie behandeling kan in een instelling of in de thuissituatie plaatsvinden
Waar bent u naar op zoek?