Wetenschappelijk onderzoek

Op onze polikliniek Bewegingsstoornissen vinden verschillende wetenschappelijke onderzoeken plaats. Het doel van wetenschappelijk onderzoek is beter te begrijpen hoe bepaalde ziektes of symptomen ontstaan, of te testen of nieuwe behandelingen werkzaam zijn. Dit soort onderzoek is enkel mogelijk door vrijwillige deelname van patiënten. Het zou dus kunnen, dat uw arts u op een zeker moment vraagt of u bereid bent als vrijwilliger aan zo’n onderzoek deel te nemen. Als uw arts u dit vraagt, zult u altijd ook uitgebreide informatie krijgen over wat het onderzoek precies inhoudt en wat de mogelijke risico’s van het onderzoek zijn. U moet zich realiseren dat uw deelname altijd op vrijwillige basis geschiedt; u hoeft zich dus nooit verplicht te voelen aan een wetenschappelijk onderzoek mee te werken. Indien u besluit liever niet deel te willen nemen, kunt u dit uw arts gewoon zeggen. Uw beslissing wel of niet deel te nemen zal op geen enkele wijze uw verdere behandeling op onze polikliniek beïnvloeden.

Waar bent u naar op zoek?