Verwardheid en waanvoorstellingen

Als iemand al langere tijd de ziekte van Parkinson heeft, zullen de motorische verschijnselen geleidelijk aan toenemen. Het is dan vaak nodig, steeds meer Parkinson medicijnen te gaan gebruiken. Het kan dan gebeuren, dat als bijwerking van deze medicijnen verwardheid optreedt. Soms kunnen mensen dan zelfs waanvoorstellingen en hallucinaties krijgen. Vooral mensen bij wie ook het geheugen al wat slechter is, zijn hier gevoelig voor.

Verwardheid en hallucinaties kunnen op verschillende manieren behandeld worden. Indien mogelijk, kunnen de Parkinson medicijnen verlaagd worden. Als dit niet kan, kan rivastigmine gegeven worden. Ook kunnen middelen gegeven worden, die dopamine blokkeren zonder nadelig te zijn voor de motoriek (bijvoorbeeld clozapine)

Waar bent u naar op zoek?