Behandeling is teamwork

Indien de diagnose ziekte van Parkinson of parkinsonisme bij u is vastgesteld gaat de neuroloog op zoek naar een behandeling. De behandeling is gericht op het verminderen de symptomen en verbeteren van het functioneren. Genezen of afremmen van de ziekte is nog niet mogelijk.

In principe bestaat de eerste behandeling uit medicijnen, vaak aangevuld met oefentherapie zoals fysiotherapie, logopedie of ergotherapie. Er zijn veel verschillende soorten medicatie en het is soms zoeken naar het geen bij u aanslaat en weinig bijwerkingen geeft. Maatwerk dus, waardoor het meestal tijd kost om het gewenste effect te bereiken.

Als mensen al meerdere jaren de ziekte van Parkinson hebben, wordt het vaak lastig om met tabletten het optimale resultaat te bereiken. Andere vormen van behandeling, zoals apomorfine, duodopa of diepe breinstimulatie (DBS) kunnen dan uitkomst bieden. De neuroloog bepaalt of u voor een van deze behandelingen in aanmerking komt. Dit gaat in nauw overleg met de parkinsonverpleegkundige en de andere leden van het multidisciplinaire team – echt teamwork dus!

Wanneer u of uw partner Parkinson heeft, verandert er heel veel in uw leven, ook op sociaal en emotioneel vlak. Deze veranderingen vragen continu aanpassingen in uw dagelijkse activiteiten en in de omgang met elkaar. Het Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP) leert u om te gaan met deze veranderingen.

Voor meer informatie over de verschillende behandelingen, kunt u in de linkerkolom verder klikken.

Waar bent u naar op zoek?