De psycholoog

Dr. van Hout is als klinisch psycholoog / klinisch neuropsycholoog betrokken bij het team bewegingsstoornissen. Een neuropsycholoog doet onderzoek naar de samenhang tussen hersenen en gedrag. Bij de ziekte van Parkinson en ook bij andere bewegingsstoornissen kunnen regelmatig cognitieve problemen optreden, zoals vertraagdheid, problemen in taal en spraak, problemen om meerdere dingen tegelijk te doen en de aandacht te schakelen, geheugenproblemen en problemen met het plannen. Bij een deel van de Parkinsonpatiënten kan het voorkomen dat deze problemen zich ontwikkelen tot een dementie. U wordt naar de klinisch neuropsycholoog verwezen, wanneer het belangrijk is om in kaart te brengen of er sprake is van cognitieve problemen, en zo ja, op welk gebied deze liggen. Ook kan een verwijzing plaatsvinden wanneer er sprake is van ernstige problemen met het accepteren van de ziekte, of wanneer de ziekte tot problemen leidt in de relatie van u en uw partner. Verwijzing naar onze afdeling gebeurt altijd door een medisch specialist van de polikliniek. Dit kan een neuroloog, psychiater of neurochirurg zijn.

Wanneer u voor het eerst bij de klinisch neuropsycholoog komt, zal begonnen worden met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek gaat de neuropsycholoog dieper in op de klachten die aanleiding waren u te verwijzen. Ook zal hij / zij vragen naar uw medische voorgeschiedenis en belangrijke feiten uit uw levensgeschiedenis. Het is het beste wanneer iemand uit uw directe omgeving (bijv. uw partner of een familielid) bij dit gesprek aanwezig is om aanvullende informatie te geven.

Na het intakegesprek volgt het neuropsychologisch testonderzoek. Tijdens dit onderzoek worden testen en psychologische vragenlijsten afgenomen, waarmee bijvoorbeeld uw geheugen, concentratie, intelligentie en persoonlijkheid onderzocht worden. Het neuropsychologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een psychodiagnostisch medewerker. Dit is iemand die speciaal is opgeleid in de afname en interpretatie van psychologisch testonderzoek. Het kan zijn dat de psycholoog na het eerste gesprek nog een gesprek voorstelt met uw partner, familieleden of andere betrokkenen. Het intakegesprek en het neuropsychologisch testonderzoek vinden plaats op de afdeling medische psychologie, poli 74, locatie Ariënsplein

Na afronding van de intake en het neuropsychologisch onderzoek worden de resultaten binnen het multidisciplinair team bewegingsstoornissen besproken. Meestal vindt een nagesprek plaats waarin de neuropsycholoog de resultaten met u bespreekt. Zonodig kunnen bij dit gesprek andere betrokkenen aanwezig zijn, zoals uw partner of uw kinderen. In dit gesprek wordt ingegaan op de diagnostische conclusies uit het onderzoek en geeft de psycholoog adviezen over de omgang met uw klachten in het dagelijks leven. Soms wordt na dit nagesprek een psychologische behandeling of psychotherapie gestart, gericht op behandeling van verwerkingsproblemen of depressieve klachten, of van problemen in uw relatie die samenhangen met de ziekte. De psychologische behandeling in ons ziekenhuis is over het algemeen kortdurend en klachtgericht. Ook organiseren wij enkele keren per jaar een Patiënt-educatieprogramma Parkinson (PEPP). De groepen worden begeleide door een psycholoog, een psychodiagnostisch werker en een Parkinsonverpleegkundige (voor informatie: zie elders op deze website).

Waar bent u naar op zoek?