Duodopa

Evenals apomorfine wordt het nieuwe medicijn Duodopa ingezet bij patiënten die al langer de ziekte van Parkinson hebben. Wanneer de behandeling met tabletten onvoldoende effectief is of bijwerkingen geeft (zoals “on-off” fluctuaties) kan gekozen worden voor dit medicijn. Duodopa is levodopa in vloeibare vorm (een gel bestaande uit levodopa + carbidopa). Duodopa wordt toegediend via een slangetje dat rechtstreeks door de buikhuid in het eerste deel van de dunne darm (het duodenum) wordt ingebracht. Door middel van een programmeerbare pomp wordt de afgifte van levodopa nauwkeurig gedoseerd. Doordat per tijdseenheid een constante hoeveelheid Duodopa toegediend wordt, kunnen – net als met apomorfine – hinderlijke schommelingen in de Parkinson-verschijnselen voorkomen worden.
Veel patiënten verbeteren door de behandeling met Duodopa, waardoor het soms zelfs niet meer nodig is nog andere medicijnen te gebruiken. De keerzijde is, dat mensen permanent een slangetje hebben dat door de buikhuid in de dunne darm zit.

Starten met Duodopa

Indien de neuroloog met u besluit om over te gaan op behandeling met Duodopa wordt u opgenomen op de afdeling Neurologie. Eerst zal tijdens een testperiode gekeken worden hoe u op de Duodopa reageert. Dit wordt gedaan door middel van een tijdelijk slangetje dat via de neus in de dunne darm uitkomt. Aan dit slangetje wordt de Duodopapomp gekoppeld. Na de plaatsing van deze sonde kan meteen gestart worden met de duodopatherapie. De dosering wordt door de neuroloog berekend. Hierbij wordt de overige Parkinsonmedicatie gestopt. Tijdens deze testfase wordt u begeleidt door de Parkinsonverpleegkundigen en de duodopa consulent.
Na 3 tot 4 dagen wordt samen met u besloten of er wordt overgegaan op een permanente behandeling met Duodopa. Indien hiertoe besloten wordt, wordt u ingepland voor het plaatsen van de permanente sonde (een PEG sonde via de buikhuid in de dunne darm). Vervolgens blijft u nog 1 dag ter observatie op onze afdeling. Als alles goed gaat, kunt u dan de dag daarna met ontslag.

Waar bent u naar op zoek?