De revalidatiearts

Mensen met de ziekte van Parkinson die op diverse terreinen van hun functioneren problemen ondervinden kunnen verwezen worden naar het Parkinson behandelteam van revalidatie centrum het Roessingh. De verwijzing kan plaatsvinden via de polikliniek neurologie of via de huisarts.
Na de verwijzing wordt u in eerste instantie gezien op de polikliniek in het Roessingh. Tijdens dit consult stelt de revalidatiearts u vragen over uw medische voorgeschiedenis, het beloop van de ziekte en welke beperkingen U ondervindt tijdens dagelijkse activiteiten. Ook wordt geïnformeerd naar het maatschappelijk, sociaal en psychisch functioneren. Graag (indien van toepassing) betrek ik uw partner of eventueel uw familie daarbij. Tevens wordt U lichamelijk onderzocht (o.a. beoordelen motoriek, balans, kracht en coördinatie). Naar aanleiding van dit consult wordt in samenspraak met U besloten of revalidatie dagbehandeling geïndiceerd is.
Het Parkinson behandelprogramma heeft als doel om binnen de mogelijkheden van het ziektebeeld zo optimaal mogelijk te functioneren in dagelijkse activiteiten, werk, hobby of sport. Het behandelteam in het Roessingh bestaat uit de revalidatie arts, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, bewegingsagoog, maatschappelijk werker, psycholoog, cognitief trainer en arbeidsonderzoeker. Afhankelijk van uw beperkingen worden deze behandelaars ingeschakeld voor een individueel programma.
Tijdens de dagbehandeling komt U een aantal dagdelen per week naar het Roessingh waarbij op geleide van uw beperkingen therapieën zijn ingeschakeld. Op indicatie wordt een huisbezoek verricht om nog gerichter te kunnen behandelen of adviseren. Het programma duurt gemiddeld 2 a 3 maanden. Gedurende de behandeling vinden patiëntenbesprekingen plaats waarbij het behandelteam de voortgang van de revalidatie bespreekt en behandel doelstellingen voor een eventuele volgende periode vaststelt. Dit wordt met U besproken door de revalidatie arts.
Waar bent u naar op zoek?