De verpleegkundige

Linda ter Brake-Berning, verpleegkundig specialist.bewegingsstoornissen, Suzan Blok-de Vries parkinsonverpleegkundige. zijn beiden werkzaam op de polikliniek bewegingsstoornissen. Zie ook de informatie onder “de verpleegkundig specialist beweginsstoornissen”.
Bij ons kunnen u, uw partner en familieleden terecht met de meest uitlopende vragen over alles wat te maken heeft met de ziekte van Parkinson. Tijdens het poliklinische spreekuur geeft de arts u uitleg over wat de ziekte inhoudt en welke behandeling het beste is. Misschien kunt u niet alle informatie meteen in u opnemen. De Parkinsonverpleegkundige is er dan om u nadere uitleg en voorlichting te geven. Ook kunt u behoefte hebben aan hulp, als u pas gehoord heeft wat er met u aan de hand is. Misschien heeft u wat praktische tips nodig of is het nuttig om een andere hulpverlener in te schakelen. Ook kunt u bij ons terecht met vragen over medicijnen, zelfzorg en de patiëntenvereniging.
Wanneer u en/of uw partner behoefte hebben aan uitgebreidere begeleiding in het omgaan met de ziekte, kunt u deelnemen aan het Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP). Die geven wij samen met onze psycholoog. Behalve het geven van voorlichting en begeleiding kunnen wij ook meedenken over uw medicijnen. Ook wanneer bij u behandeling met apomorfine of Duodopa overwogen wordt komen wij in beeld. Mensen met een diepe breinstimulator (DBS) kunnen bij Linda en Suzan terecht voor het bijstellen van hun stimulator op het speciale stimulatorspreekuur.
De Parkinsonverpleegkundige biedt een luisterend oor voor alle problemen die de ziekte met zich meebrengt. Wie Parkinson heeft, heeft immers niet alleen te maken met lichamelijke klachten. Er verandert veel voor de patiënt en zijn omgeving. Daarbij kan steun heel welkom zijn. Hopelijk kunnen wij een steuntje geven!
Waar bent u naar op zoek?