De verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een academische opleiding. In tegenstelling tot een “gewone” verpleegkundige mag een verpleegkundig specialist bepaalde medische taken overnemen van een medisch specialist. Dit kan gedurende het hele traject van onderzoek, behandeling en controle. Zij doet dit overigens altijd in overleg met en onder supervisie van een medisch specialist.. Een verpleegkundig specialist heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor een bepaalde categorie patiënten.

De verpleegkundig specialist levert daarnaast een bijdrage aan deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen en andere disciplines en is betrokken bij het ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid op de polikliniek en de verpleegafdeling. Omdat zij ook wetenschappelijk onderzoek ondersteunen kan het zijn dat u door hen mede wordt geïnformeerd over behandelingen in groepsverband.

De verpleegkundig specialist kan u informatie geven over de ziekte van Parkinson. Verder kan zij uitleg geven over de medicatie, de werking en de bijwerkingen en samen met u een medicatieschema opstellen. Als u behoeft heeft aan mer informatie of lotgenotencontact kan zij u doorverwijzen naar de patiëntenvereniging en u eventuele folders geven. Een van de taken van een verpleegkundig specialist is eventuele zorgproblemen in kaart brengen en zo nodig door te verwijzen naar paramedische begeleiding (fysio-, logo-, en ergotherapie) of ondersteunende zorg (diëtiste of maatschappelijk werk).

Waar bent u naar op zoek?