Bestraling van de slokdarm

bestralingIk ben dokter Woutersen, één van de radiotherapeut-oncologen, werkzaam op de afdeling radiotherapie van het Medisch Spectrum Twente. Een radiotherapeut-oncoloog is een arts die zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van kanker door middel van bestraling. De internist heeft bij u de diagnose slokdarmkanker vastgesteld. Daarom heeft hij of zij u verwezen naar onze afdeling voor een bestralingsbehandeling, die vaak een onderdeel is van de totale behandeling. Voor slokdarmkanker kanker zijn er verschillende bestralingsschema’s mogelijk, afhankelijk van het stadium van de ziekte, uw leeftijd en uw conditie en al dan niet gecombineerd met chemotherapie. Er is een groot verschil of het doel alleen het verlichten van klachten is, of dat het doel is de tumor zo lang mogelijk rustig te houden c.q. genezing na te streven. Ik ga uitleg geven over de bestraling van uw slokdarm. Houdt u er rekening mee dat elke behandeling anders kan zijn. De voorbereiding van uw behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder ziet u in het kort de stappen uitgelegd.

bestraling

Stap 1: U wordt aangemeld op de afdeling radiotherapie

U wordt door de verwijzend specialist, bijvoorbeeld de chirurg, de internist of de longarts aangemeld op de afdeling radiotherapie voor een bestralingsbehandeling. U ontvangt van ons eerst de algemene behandelwijzer met een begeleidende brief en vervolgens wordt u gebeld voor het intake gesprek met één van onze radiotherapeut-oncologen.

bestraling

Stap 2: Het intake gesprek

Uw eerste bezoek is een kennismakingsgesprek, ook wel een intake gesprek genoemd, met de radiotherapeut-oncoloog. Dit is de medisch specialist die verantwoordelijk is voor uw bestralingsbehandeling. Tijdens dit gesprek, dat ongeveer een half uur tot drie kwartier in beslag neemt, mag u gerust uw partner of iemand anders meenemen. Het is verstandig om alvast van tevoren een medicijnen- en vragenlijst te maken.

bestraling

Stap 3: Het voorlichtingsgesprek

Voorafgaand aan het CT-onderzoek krijgt u van één van onze voorlichters met behulp van een fotopresentatie in de computer uitleg over uw behandeling. Ook krijgt u tijdens dit gesprek informatiefolders betreffende uw ziektebeeld en behandeling aangeboden. Het voorlichtingsgesprek duurt ongeveer een half uur.

bestraling

Stap 4: De CT-simulator

De CT-simulator is een apparaat waar de juiste houding voor de bestraling wordt bepaald. Tevens worden hier de benodigde foto’s voor het maken van uw bestralingsplan gemaakt en worden er tatoeagepuntjes gezet. U ligt op een speciaal hulpmiddel op een tafel die door de ring van CT-simulator wordt geschoven. Het CT-onderzoek duurt ongeveer 10-15 minuten.

bestraling

Stap 5: Het intekenen van het te bestralen gebied

De radiotherapeut-oncoloog gaat op de foto’s, die gemaakt zijn door de CT-simulator, precies aangeven wat er bestraald dient te worden. Hierna wordt er door één van de bestralingsdeskundigen een bestralingsplan gemaakt.

bestraling

Stap 6: Het maken van uw bestralingsplan

Voordat de bestraling kan beginnen moet er eerst nog een bestralingsplan van uw slokdarmgemaakt worden. De op de CT-simulator bepaalde instelgegevens en de gemaakte foto’s worden ingevoerd in de computer. Vervolgens wordt met behulp van deze computer bepaald hoe en uitgerekend hoelang u precies bestraald moet gaan worden.

bestraling

Stap 7: De technische eindcontrole

Als uw bestralingsplan klaar is, wordt de technische kant van het plan gecontroleerd. Eventueel wordt bij het maken van het plan het technisch team om advies gevraagd.

bestraling

Stap 8: De medische eindcontrole

Uw radiotherapeut-oncoloog legt uw bestralingsplan voor aan de andere radiotherapeut-oncologen van de afdeling. Dit gebeurt tijdens de zogeheten dagelijkse fotobespreking. Pas als daar overeenstemming wordt bereikt, kan uw bestraling van start gaan.

bestraling

Stap 9: De uitwendige bestraling

Tijdens de bestraling ligt u in precies dezelfde houding als tijdens het CT-onderzoek. Vanwege de straling ligt u in een speciale ruimte. U wordt door de bestralingsdeskundigen door middel van meerdere camera’s en een intercomsysteem goed in de gaten gehouden. De bestraling neemt ongeveer 10-15 minuten in beslag.

bestraling

Stap 10: De inwendige bestraling

De radiotherapeut-oncoloog kan besluiten dat een inwendige bestraling, ook wel brachytherapie genoemd, een onderdeel van de behandeling is. Het woord “brachytherapie komt uit het Grieks, “brachy” betekent ‘kort’ en therapie is behandeling.

bestraling

Stap 11: De nazorg

Bij de laatste bestraling krijgt u van ons een afspraak mee voor het eerste controlebezoek, dat enkele weken later plaats zal vinden. Tijdens het controlebezoek wordt het effect van de behandeling bekeken. De radiotherapeut-oncoloog zal u onderzoeken en uw vragen beantwoorden.

Waar bent u naar op zoek?