Naar de afspraak

Wanneer u voor de bestraling komt, kijkt u op uw afsprakenkaartje bij welk bestralingstoestel u zich dient te melden. Er zijn vier bestralingstoestellen, namelijk: de Clinac, de Novac, de Soliac en de Variac. U komt deze namen tegen op de bewegwijzering op onze afdeling. U wordt zoveel mogelijk op hetzelfde toestel bestraald.

U meldt zich door, in een van de twee wachtkamers, de barcode op uw afsprakenkaartje te scannen. Wij weten dan dat u er bent.

Daarna kunt u plaats nemen in de wachtkamer.

Op het moment dat u aan de beurt bent wordt u door één van de bestralingsdeskundigen uit de wachtkamer opgehaald.