Instellen stralenbundels

Ik ben Justin, één van de bestralingsdeskundigen die ervoor zorgt dat uw bestralingsplan gemaakt wordt. De op de CT-simulator bepaalde instelgegevens en de gemaakte foto’s worden ingevoerd in de computer. Vervolgens wordt er met behulp van deze computer bepaald hoe u bestraald gaat worden en uitgerekend hoelang dit gaat duren.

Het maken van uw bestralingsplan is een heel precies en langdurig karwei. Vooral het ruggenmerg, de slokdarm en het hart moeten zoveel mogelijk gespaard worden. Daarom wordt gebruik gemaakt van meerdere bestralingsbundels en vindt de bestraling vanuit verschillende richtingen plaats.

Op deze dwarsdoorsnede ziet u één van de bestralingsbundels, die straalt van boven door uw lichaam naar de rug.

Een bestralingsplan met 6 bestralingsbundels. Van schuinboven, van rechts en van schuin rechts onder. De bestralingsdeskundigen maken het bestralingsplan zo, dat het gebied dat bestraald moet worden de maximale hoeveelheid straling krijgt en het gezonde weefsel er omheen zo weinig mogelijk. Met de computer wordt een zo nauwkeurig mogelijk bestralingsplan gemaakt. Zoals gezegd worden er meerdere bestralingsbundels gebruikt uit 2, 3 en soms wel 5 verschillende richtingen. Op de plaatjes hierboven ziet u een voorbeeld hoe een bestralingsplan eruit zou kunnen zien. Dit kan dus voor iedere patiënt weer anders zijn.

Aan de kleuren in de dwarsdoorsnede kunnen wij de verdeling van de hoeveelheid straling in het lichaam aflezen. Zo kan gekeken worden of het te bestralen gebied de maximale dosis krijgt en of bepaalde organen zo weinig mogelijk dosis krijgen.

Op de linker foto ziet u een voorbeeld van 3, op de rechter foto een voorbeeld van 4 bestralingsbundels. Rood geeft aan waar veel, en blauw geeft aan waar weinig straling komt.

Voorbeelden van bestralingsplannen die laten zien hoe de bestraling zou kunnen gaan.

Van boven Van onder Van links

De gele gekartelde lijnen zijn de “leaves”.

In het bestralingstoestel bevinden zich kleine staafjes van speciaal metaal. Door deze staafjes, ook wel “leaves” genoemd, op nauwkeurige wijze te plaatsen in de stralenbundels is het mogelijk het gezonde weefsels grotendeels af te “blokken” en dus te sparen. De stand van deze staafjes wordt van te voren berekend en tijdens de bestraling automatisch door de computer ingesteld. Op bovenstaande foto’s ziet u enkele voorbeelden van hoe de vorm van de “leaves” en dus ook van de bestralingsbundels zou kunnen zijn.

De staafjes kunnen elke gewenste vorm hebben.