De opnamedag

Hoe laat?
De ingreep vindt altijd in de ochtend plaats. Voor het precieze tijdstip waarop u en uw kind aanwezig moeten zijn, nemen wij een werkdag van tevoren contact met u op tussen 13.00 en 14.30 uur. Kom op tijd, anders kan het zijn dat wij de operatie moeten uitstellen naar een andere dag.

Koorts of ziek?
Temperatuur uw kind ۥs morgens thuis. Bij een temperatuur boven de 38,0º C gaat de ingreep misschien niet door en moet u contact opnemen met het secretariaat KNO, telefoon (053) 4 87 22 30. Ook als in uw gezin een kinderziekte voorkomt of uw kind hiermee in contact is geweest, moet u vroegtijdig contact opnemen.

Overige voorschriften
Hou voor de ingreep rekening met de volgende zaken:

  • haarspelden en sieraden als ringen en oorbellen kunt u het best af- of uitdoen en thuis laten, in verband met de hygiënevoorschriften en de veiligheid van uw kind. Lang haar graag bij elkaar binden in een vlecht of staart;
  • verwijder nagellak van handen en voeten. De kleur van de huid en het nagelbed geeft de anesthesioloog tijdens de ingreep belangrijke informatie over de lichamelijke toestand van uw kind;
  • het is niet toegestaan broertjes, zusjes of anderen mee te nemen tijdens deze dag.

Vervoer
Wij adviseren om met twee volwassenen met uw kind naar ons ziekenhuis te komen, in verband met eventuele misselijkheid na de narcose. Kom met de auto of taxi, want door de behandeling is reizen per openbaar vervoer of fiets onverantwoord.

Wat neemt u mee als uw kind wordt opgenomen?
U heeft tijdens het verblijf van uw kind in ons ziekenhuis in ieder geval de volgende zaken nodig:

  • favoriete knuffel / lievelingsspeeltje van uw kind;
  • favoriete drinkbeker of fles (geen antilek beker);
  • als er ook een neusamandel wordt verwijderd: donkere kleren voor u en uw kind. Dit in verband met vlekken in de kleding als u uw kind na de ingreep op schoot heeft;
  • extra kleding in verband met eventuele incontinentie (het niet kunnen ophouden van urine) tijdens de narcose;
  • een warme jas, trui of deken voor de terugreis.

Ingreep
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de gastvrouw van de behandelpolikliniek KNO in Enschede, route E begane grond. Zij zal u naar de operatiekamer begeleiden. Daar hebben u en uw kind nog een kort gesprek met een operatieassistent over de ingreep. Als uw kind aan de beurt is, mag een van de ouders mee naar de operatiekamer. Voordat uw kind de narcose toegediend krijgt, vraagt de operateur u naar zijn naam en geboortedatum. Ook wordt u gevraagd welke operatie er verricht gaat worden en, indien van toepassing, aan welke kant. Deze vragen worden gesteld in het kader van de patiëntveiligheid om zeker te weten dat het juiste kind de juiste ingreep krijgt. Uiteraard weet de operateur zelf het antwoord op zijn vragen al. Uw kind krijgt een soort wasknijpertje op de vinger, waarmee de hartslag gemeten wordt. Vervolgens wordt uw kind in slaap gebracht met een kapje over de neus en mond. Aan dit kapje zit een soort ‘stofzuigerslang’ en een ballon. Zodra uw kind slaapt, gaat u naar de wachtruimte.

Na 10 tot 20 minuten bent u weer bij uw kind op de speciale kinderuitslaapkamer, waar hij bijkomt uit de narcose. Als uw kind goed wakker is, geeft u hem kleine slokjes water en aanmaaklimonade te drinken. Dit gaat het best uit een eigen beker of fles. U wordt hierbij begeleid door ervaren verpleegkundigen.

Naar huis
Het tijdstip waarop u met uw kind weer naar huis kunt, is afhankelijk van het soort ingreep dat uw kind heeft gehad en hoe het met hem gaat. Over het algemeen mag u naar huis als uw kind goed wakker is en wat heeft gedronken. Als er geen bijzonderheden zijn, kunt u samen na controle door de KNO-arts rond 10.30 uur naar huis. Mocht uw kind om een bepaalde reden opgenomen moeten worden, dan verblijft hij op onze Kinder- en Tienerafdeling en gaat u samen na controle door de KNO-arts naar huis.

Eten en drinken thuis
Na het plaatsen van trommelvliesbuisjes mag uw kind gewoon eten en drinken.

Pijnstilling
Na het plaatsen van trommelvliesbuisjes hebben kinderen over het algemeen geen pijn. Zonodig mag u uw kind bij pijn paracetamol (van apotheek of drogist) geven volgens de dosering die op de verpakking is aangegeven.