Wanneer wordt een trommelvliesbuisje geplaatst?

Als de buis van Eustachius niet goed werkt, is de druk in het middenoor lager dan die van de buitenlucht. Door de onderdruk in het middenoor wordt het trommelvlies naar binnen getrokken. Het slijmvlies in het middenoor kan dan geïrriteerd raken en vocht afscheiden, waardoor het middenoor gevuld raakt met vocht in plaats van lucht. Dit wordt een ‘lijmoor’ genoemd vanwege de stroperige samenstelling van het vocht. De medische term voor een lijmoor is Otitis Media met Effusie (OME).

Hierdoor kan een vol drukkend gevoel in het oor ontstaan en soms pijn. Als het vocht gaat ontsteken (middenoorontsteking), kan dit een hevige pijn veroorzaken. Ook treedt gehoorverlies op, omdat de geluidstrillingen door het middenoorvocht gedempt worden. Het gedrag van uw kind kan veranderen, het kan gaan schreeuwen en in zichzelf gekeerd raken.

Een lijmoor komt het meest voor bij kinderen tussen de twee en zes jaar, maar ook volwassenen kunnen hier last van krijgen; de afwijking treedt bijna altijd op aan beide oren. Vaak geneest een lijmoor binnen enkele weken tot maanden spontaan, en ontstaat geen blijvende schade. Als de afwijking langer blijft bestaan of vaak aanleiding geeft tot oorontstekingen, hinderlijk gehoorverlies en/of afwijkend gedrag, kan het zinvol zijn om het middenoor tijdelijk van lucht te voorzien door een trommelvliesbuisje.

Een trommelvliesbuisje wordt via een sneetje in het trommelvlies ingebracht en heeft als doel een open verbinding te maken tussen middenoor en uitwendige gehoorgang, waardoor lucht via het buisje in het middenoor komt.

Er is geen alternatief om de functie van de buis van Eustachius te verbeteren. Wel bestaat er een nauw verband tussen een niet goed functionerende buis van Eustachius en neusverkoudheid, een vergrote neusamandel en/of een ontsteking van de neusbijholten. Uw KNO-arts zal dan ook eerst deze oorzaken uitsluiten en zo mogelijk behandelen, voordat een trommelvliesbuisje geplaatst wordt. Het kan zijn, dat uw KNO-arts voorstelt tegelijk met het plaatsen van buisjes ook de neusamandel te verwijderen.

Waar bent u naar op zoek?