Voorlichtingsbijeenkomst

In MST wordt éénmaal per week een groepsvoorlichting voor kinderen georganiseerd. Hierbij is een pedagogisch medewerker van de Kinderafdeling betrokken. Deze groepsvoorlichting vindt plaats op woensdag van 13.45 – 14.15 uur op de Kinderafdeling, derde verdieping Vrouw Kind Centrum (VKC).
Een afspraak voor deze vrijwillige voorlichtingsbijeenkomst kunt u maken door te bellen met de Kinderafdeling,
telefoon (053) 4 87 23 78.