Pre-operatieve screening

Voorafgaand aan de operatie dient u samen met uw kind een pre-operatief onderzoek bij de anesthesioloog te hebben (degene die de verdoving verzorgt, ook wel narcose- of slaapdokter genoemd). POS is een ander woord voor een onderzoek dat gedaan wordt vóór de operatie.

Tijdens dit onderzoek vraagt de anesthesioloog naar de algehele gezondheid van uw kind, het medicijngebruik en naar eventuele overgevoeligheidsreacties op medicijnen. Ook bespreekt hij met u en uw kind welke verdoving (narcose) uw kind krijgt en hoe dat gebeurt. Er is dan gelegenheid om vragen te stellen. U hoort vanaf wanneer uw kind niet meer mag eten en drinken. Ook wordt verteld welke medicijnen uw kind voor en na de operatie mag gebruiken tegen de pijn.

U meldt zich bij het Opnameplein, Route C04. Telefoon (053) 4 87 30 60.

Waar bent u naar op zoek?