Veel gestelde vragen

Hoe lang moet een trommelvliesbuisje blijven zitten?
Een trommelvliesbuisje blijft enkele maanden tot enige jaren zitten. Het buisje wordt na die periode spontaan door het trommelvlies naar de gehoorgang toe uitgestoten, waarna het gaatje in het trommelvlies zich, op een enkele uitzondering na, vanzelf sluit.
Bij een groot deel van de kinderen is het plaatsen van een trommelvliesbuisje slechts éénmaal nodig.
Bij de overigen moet de behandeling meermalen herhaald worden, omdat de functie van de buis van Eustachius nog niet hersteld is. Over het algemeen verbetert de functie van de buis van Eustachius na het zevende levensjaar, zodat het opnieuw plaatsen van buisjes niet meer nodig is.

Kunnen trommelvliesbuisjes aanleiding geven tot schade op latere leeftijd?
Tot op heden zijn er geen aanwijzingen dat kinderen, zelfs indien het meermalen nodig is om een trommelvliesbuisje te plaatsen, blijvende schade aan trommelvliezen of gehoororgaan ondervinden.

Mag iemand met trommelvliesbuisjes vliegen?
Iemand met trommelvliesbuisjes mag gewoon vliegen. Er zullen aanmerkelijk minder klachten bij dalen en stijgen optreden dan gewoonlijk, omdat de buisjes drukveranderingen in het middenoor volgen.

Wat zijn de gevolgen van langdurige niet behandelde OME? 
De gevolgen van langdurig niet behandelde OME kunnen zijn: leer-, spraak-, school- en gedragsproblemen door tijdelijke slechthorendheid. Ook kunnen blijvende trommelvlies- en middenoorbeschadigingen ontstaan. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de gevolgen van langdurig niet behandelde OME.

 

Waar bent u naar op zoek?