Medicatieverificatie bij opname en ontslag

Fouten bij de medicatie vormen een van de grootste risico’s voor patiënten bij opname in het ziekenhuis. Het is belangrijk dat bij de opname bekend is wat voor medicijnen een patiënt gebruikt, en in welke hoeveelheid. Bij fouten kan het gaan om onjuiste registratie van de gebruikte medicijnen en daardoor verkeerde medicatie, meer of minder van het middel te krijgen of medicatie die wel was voorgeschreven niet te krijgen. Daarom is er continu aandacht voor het identificeren en voorkomen van medicatiefouten bij opname, overplaatsing en ontslag. Hierbij speelt de ziekenhuisapotheek een grote rol.

Het risico op fouten bij opname, bij overplaatsing binnen het ziekenhuis en bij ontslag is groot, omdat op deze momenten overdracht van patiëntinformatie plaatsvindt. Medicatiefouten leiden tot herstelwerkzaamheden door de zorgverleners, hogere kosten voor de zorg en niet op de laatste plaats tot extra lijden van de patiënt. Om medicatiefouten bij opname en ontslag te verminderen, is een actueel en waarheidsgetrouw medicatieoverzicht bij opname en ontslag van levensbelang.

Ons medicatieverificatieteam neemt bij opname contact op met de apotheek van de patiënt om het meest recente geneesmiddeloverzicht te krijgen, dit wordt met de patiënt besproken. Vervolgens wordt in samenwerking met de arts het meest optimale medicatieoverzicht opgesteld. Uiteraard gebeurt dit alles alleen met toestemming van de patiënt.

Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt er voor gezorgd dat er een actueel medicatieoverzicht, inclusief de benodigde recepten, naar de poliklinische apotheek of de eigen apotheek van de patiënt gaat. Hiermee wordt de overdracht naar de volgende zorgverlener gewaarborgd.

Waar bent u naar op zoek?